Hopp til hovedinnhold
Rype John Lambela
John Lambela
Jakt og fiske

Dårlige utsikter for rypejakta

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Jegere har gått over 1700 kilometer for å sjekke bestanden av rype og skogsfugl hos Statskog. Resultatet er nedslående for store deler av landet.

Fra Kongsvoll på Dovre i sør til Saltfjellet i nord ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. I resten av Norge ser det dårlig ut.

- Det er lokale variasjoner, men det store bildet viser en svak utvikling i rypebestanden i de fleste områdene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog forvalter jakt. Tall fra taksering og fangst over flere år gir Statskog et av verdens største datagrunnlag for rypeforvaltning.

Mer om Statskogs rypeforvaltning i Jakt- og fiskepodden, episode 5

Sammensatte årsaker

- Å peke på enkeltfaktorer som forklarer utviklingen er vanskelig. Det er et samspill mellom værmessige faktorer som påvirker rypene og svingninger i presset fra predatorer, sier Breisjøberget.

En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni-juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger.

- Dette forklarer hovedtrekkene i utviklingen vi ser. Vi hadde imidlertid forventet forbedring i Troms. Hvorfor dette ikke skjer skal vi nå se nærmere på, sier Breisjøberget.

(Saken fortsetter under bildet)

Svake tellinger på skogsfugl

Takseringsresultatene for skogsfugl følger samme trend som for rype.

- Det er desidert dårligst i østlige strøk, inn mot svenskegrensa. Det er noe bedre lenger vest, slik som i Finnemarka ved Drammen og Sølvverket i Kongsberg, sier Breisjøberget.

Vurderer jaktmulighetene

Høstens rypejakt reguleres etter et forvaltningsopplegg som Statskog innførte 2017. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før Statskog avklarer hvilke begrensninger som må innføres.

- Vi gjør disse analysene nå og drøfter høstens jakt med brukerorganisasjoner. Svake takseringstall vil innebære strengere regulering for å sikre bærekraftig forvaltning. Enkelte områder vil bli stengt for rype- og skogsfugljakt. Dette avklarer vi de nærmeste dagene, sier Breisjøberget.

Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning. Høstens rype- og skogsfugljakt starter 10. september.