Hopp til hovedinnhold
Ringduer i lufta
Ernie Janes / Alamy Stock Phot0
Jakt og fiske

Nå går startskuddet for duejakta

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Er det hagleskudd rundt åker og eng i ukene framover, hører du sannsynligvis lyden av duejakt.

Duejakta starter 21. august og kan pågå helt fram til 23. desember. I forrige jaktsesong ble det skutt nær 30 000 ringduer. Jakta foregår i hele Norge, med unntak av Troms og Finnmark.

- Dette er en svært fin jaktform som flere burde prøve. Vi snakker om en lett tilgjengelig og kortreist jakt i godt vær. Og mange felte fugler om du gjør alt rett, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Her er en fersk, god og engasjert podcast om duejakt fra Jakt- og fiskepodden.

Han mener at bestanden tåler høyere beskatning enn i dag.

- Bestanden har naturlige variasjoner, men er stabil over tid. At fangststatistikken viser en halvering de siste ti årene, kan nok forklares med at det over år jaktes mindre på ringduer, sier Breisjøberget.


Store fylkesvise forskjeller

Det er svært store forskjeller mellom fylkene. Tre fylker skiller seg mye ut på toppen av fangststatistikken i Norge fra forrige sesong. Helt på topp ligger Akershus med 5 900 felte fugl. Deretter følger Hedmark med 5 600 og Østfold med 4 670.


Trekkfugl

Ringdue er en trekkfugl som flyr sørover til Europa fra og med slutten av september. Den er tilgjengelig for jakt i store deler av Norge fra jaktstarten i august. Hekkebestanden er anslått til et sted mellom 350 000 og 700 000 hekkende par. Hønsehauk og kråke er ringduas viktigste predatorer.

- Man må ikke forveksle dette med duene man ser i byen. Ringduer står overhodet ikke tilbake for rype som mat. De spiser frø, korn og bær og er en svært fin viltressurs, sier Breisjøberget.


Slik skjer jakta

Jakta foregår gjerne fra kanten av en nyskåret åker, hvor jegerne sitter kamuflert og bruker lokkeduer for å få flokker til å lande foran jegerne. Duene trekker som regel to ganger om dagen fra skog til åker for å spise. Ettermiddagstrekket er som regel det beste for jakt.

- Ringduejakt er også forbundet med fint vær. Duene lander sjeldent på åkeren når regnet høljer ned, så da har det liten hensikt å jakte. Når du bruker lokkeduer og kamuflasje riktig, vurderer ringduene området som en trygg landingsplass. Da kan du få fantastisk fine jaktopplevelser og utrolig god mat, sier Breisjøberget.

Jakt på due krever at du kjøper riktig jaktkort på inatur.no eller gjør en direkte avtale med grunneieren.

Fylkesvis fangststatistikk for ringdue (kilde: SSB):

 1. Akershus 5 900
 2. Hedmark 5 600
 3. Østfold 4 670
 4. Oppland 2 830
 5. Buskerud 2 620
 6. Vestfold 2 520
 7. Trøndelag 1 720
 8. Telemark 1 270
 9. Rogaland 1 090
 10. Vest-Agder 520
 11. Aust-Agder 450
 12. Hordaland 100
 13. Nordland 80
 14. Sogn og Fjordane 70
 15. Møre og Romsdal 60

Ønsker du å få nyhetsvarsel fra oss? Meld deg på nyhetsbrev her.