Hopp til hovedinnhold
Rypejeger med fangst
Torkel Skoglund
Jakt og fiske

Bedre uttelling i fuglejakta

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Jegerne melder om oppgang i fangst av rype og skogsfugl.

For landet sett under ett viser tall fra Statskogs jegere en klar oppgang fra 2019 til 2020. Fangsttallene ser dermed ut til å ha kommet opp på normalt nivå igjen etter fjorårets nedgang.

Normalt i sør

Statskog stengte store områder i Sør-Norge for fuglejakt i 2019, for å redusere jakttrykket.

- Årets tellinger ga grunnlag for jakt her, og vi ser at uttaket av fugl er mer på nivå med årene før 2019, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Oppgang med ett unntak

Også fuglejegerne i Troms, Helgeland og Midt-Norge har opplevd bedre fangst i år enn i fjor. Unntaket er Salten.

- Tellinger i Salten viste behov for å regulere ned jakttrykket. Dette slår direkte ut i fangsttall. Rypefangsten i Salten er halvert i forhold til i fjor, sier Breisjøberget.

Her kan du lese om hvordan Statskog sikrer bærekraftig forvaltning.

Trendene for rype- og skogsfuglfangst er basert på fangstrapporter for perioden 10. september (jaktstart) til og med 31. oktober. Normalt sett blir rundt 90 prosent av sesongens fangst høstet i denne perioden.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statskog.