Hopp til hovedinnhold
Balvasselva i Sulitjelma
Tore Veisetaune
Jakt og fiske

5000 fisk på flyttefot

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

I løpet av sommeren flytter Statskog 5000 villfisk fra elvesystemet nedstrøms vannkraftdemningen i Balvatnet opp i henholdsvis Balvatnet og vatnet Dorro i Salten.

Flyttelasset blir gjennomført på oppdrag Salten Kraftsamband (SKS).

Elfisket hjelper fisken over hindringer

Villfisken er hindret fra å vandre sin naturlige gang i vassdraget grunn av regulering i forbindelse med kraftproduksjon. SKS er pålagt å ta vare på villfisken i nedslagsfeltet til Balvatnet og Dorro i henhold til konsesjonspålegget. Statskog tar oppdraget med flytting.

Dette «elfisket» skjer hvert år. Fisken blir fanget med elfiskeapparat, et apparat for bedøving av fisk. Det består av en lang stav med en metallring øverst. Metallringen er strømførende. Fisken bæres bort i store, tilpassede containere og poser med hjelp av oksygen da det trengs. Villfisken blir så forsvarlig fraktet med bil og bein til Balvatnet og Dorro. Der blir den forsiktig sluppet ut i sitt fremtidige leveområde.

I filmen nedenfor kan du se hvordan Elfisket foregår. Foto: Tore Veisetaune

Meningsfull sommerjobb for ungdommer i regionen

Det er yngre folk med sommerjobb hos Statskog som gjennomfører dette viktige flytteoppdraget. Under fisket bor ungdommene på Statskogs oppsynshytte på Balvassdemningen. Tore Veisetaune i Statskog Fjelltjenesten og Jonas Hagen, Statskogs jakt- og fiskekonsulent i Nordland, har hatt oppsyn med arbeidet i sommer og er godt fornøyd med jobben som er gjort til nå.

Ungdommer med en uvanlig sommerjobb - elfiske i Balvasselva Tore Veisetune

Ungdommer med uvanlig sommerjobb F.v. Mariann Martinussen, Amund Kleist Godal og Vegard Veisetaune

Viktig kultiveringsarbeid og god forekomst av kvalitetsørret

Flyttingen er et viktig kultiveringsarbeid, spesielt siden fisken i området har flere vandringshinder.

- Flytting av villfisk gjennom en årrekke, ser ut for å ha styrket den allerede gode forekomsten av kvalitetsørret i området, forteller Jonas Hagen.

Villfisk på flyttefot Jonas Hagen

Villfisk på flyttefot

Statskog utfører i tillegg ekstra kultiveringsarbeid på flere småvann i området, om tid og ressurser strekker til. Sulitjelma og Balvatnetområdet huser mange store og små vann med stor og fin ørret.

Et tips er å parkere på en flere parkeringsplasser innover mot Balvatnet og jobbe seg innover fjellet med telt og fiskestang!

Du kan fiske på Statskog Norgeskortet i hele området.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.