Rødrev i Troms John Lambela

Smårovvilt

Statskog tilbyr et eget, rimelig jaktkort for jakt på små rovvilt som blant annet rødrev, kråke og grevling. Jakt på smårovvilt er en utfordrende og spennende jaktform.

Jakt på smårovvilt

Statskog tilbyr et eget, rimelig, jaktkort for jakt på små rovvilt som i tillegg til rødrev, gjelder for kråke og grevling, røyskatt, mår, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, villmink og mårhund.

Tradisjonelt benyttes kortet til revejakt, som fenger jegere i alle aldre. Terskelen for å jakte rev er lav og jakta er utfordrende og spennende.  Reven har svært gode sanser og er ikke lettlurt. Rødreven er en vesentlig predator på skogsfugl, rype og rådyr.

Jaktkort for smårovvilt gjelder også som Statskogs (grunneiers) tillatelse, der myndighetene åpner for jakt på artene gaupe, jerv, bjørn eller ulv.

NB! Vi gjør oppmerksom på at alle som har løst jaktkort for småvilt kan jakte smårovvilt innenfor gjeldende jakt- og fangsttider på samme kortet.

Les mer om åtejakt og fellefangst her