Hopp til hovedinnhold

Kvoter og maksfangst

Rype i solnedgang Kjartan Trana

Å regulere antall jaktdager er mer effektivt enn å bruke kvoter.

Hvordan blir årets kvoter? Spørsmålet er på alles lepper før høstjakta kunngjøres. Fangststatistikken i Jo Inge Breisjøbergets doktorgradsavhandling viser imidlertid at kvoter ikke er noen god reguleringsmetode i rypeforvaltningen. Statskog regulerer derfor på jaktdager i et terreng (en jeger i en dag = en jaktdag).

Fangststatistikk

Årelang statistikk fra rypejakt i Nordland og Troms viser at halvparten av rypejegerne går gjennom hele sesongen uten fangst. Sju av ti rypejegere går tomhendt hjem etter endt jaktdag.

De tre som får fangst per jaktdag, får en eller, i enkelte tilfeller, to ryper. Nesten ingen skyter mer enn to ryper på en jaktdag.

Tallene viser at tradisjonelle kvotebegrensninger har svært liten regulerende effekt. Uttaket hos Statskog styres derfor heller gjennom antallet dager det blir jaktet i terrenget.

Aktivering og jaktdager

Gjennom en ordning med aktivering er det mulig å fininnstille jakttrykket i det enkelte område. Før jaktstart analyseres tall for produksjon, bestand og fangst som grunnlag for å sette et bestemt antall jaktdager i det enkelte jaktterreng.

Reguleringen innebærer at ikke alle får aktivert og jaktet i sitt favoritterreng i sin favorittperiode. Det gir også noe mindre forutsigbarhet, ettersom antallet jaktdager ikke er klart før statistikk fra rypetellingene før jakta er analysert.

Reguleringsmetoden gir imidlertid en svært god kontroll på jakttrykket, og er et viktig bidrag for å få til en bærekraftig forvaltning.

Rypejakt Christian Sletengen Christian Sletengen

Maksfangst

Statskog har valgt å sette en øvre grense på fire ryper per jeger per dag. Vi kaller dette for maksfangst i stedet for kvote. Grensen for maksfangst gjelder i alle Statskogs områder og blir vurdert årlig.

Fangsttallene ovenfor tyder på at en så høy maksfangst i svært liten grad vil begrense noens jaktutøvelse, men det er likevel en ekstra sikkerhet mot for høy avskyting i enkeltområder. Det handler også om å beholde en allmenn aksept for rypejakt.

I en del områder er det særlige hensyn, blant annet med samarbeidsområder. Her kan det være bruk av kvoteregulering som er lavere enn den generelle maksfangstgrensen.

Sesongkvoter

Enkelte tilbydere av jakt bruker sesongkvoter som reguleringsmetode. Statskog anser løsningen som mindre treffsikker og at det vil gi færre jegere tilgang til våre terreng.

Med sesongkvote må man ta utgangspunkt i at jegerne feller tildelt kvote i løpet av sesongen. Om det kan felles 1000 ryper i et område, tillater sesongkvote på 10 ryper at 100 jegere kan få tilgang til terrenget. Statskog velger da heller å overvåke fangsttallene løpende, og vet fra erfaring at jegerne feller et relativt lavt antall ryper. Dermed gir Statskogs system flere jegere tilgang innenfor rammen av bærekraftig forvaltning.

Et tilleggsmoment er også at vi utøver kontroller for å sikre etterlevelse av våre bestemmelser. Sesongkvote er i praksis umulig å kontrollere.

Internasjonal oppmerksomhet

Statskogs forvaltningssystem høster anerkjennelse fra andre land. Les mer om det her