Hopp til hovedinnhold

Internasjonal oppmerksomhet

Rype John Lambela John Lambela

Statskogs samarbeid med jegerne om fangstrapportering er unikt og vekker interesse i det internasjonale forskningsmiljøet.

Rype03_Trana

Statskogs samarbeid med jegerne om fangstrapportering er unikt. I andre deler av verden brukes oftere få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som gir et mye dårligere grunnlag.

Systemet hos Statskog vekker internasjonal interesse, og flere forskere kommer på besøk for å forstå mer om modellen vår.

At vi bruker reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta skiller seg nemlig ut fra andre lands forvaltning.

Ulike fokus

Fokuset er ulikt i ulike verdensdeler. I deler av Asia er for eksempel tyvskyting for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid.

I Europa, og spesielt Skandinavia, fokuserer vi mye mer på hvordan rovvilt påvirker bestandene og finner ofte viktige forklaringer på bestandssvingninger der.

Her kan du lese mer om årsaker til svingninger i rypebestanden