Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Vesterå - Overhalla

Vesterå hyttefelt ligger ved nordenden av Vesteråvatnet med gode muligheter for båtbruk og fiske. Tomtene har kort avstand til vannet og de fleste samtidig muligheter for veiadkomst inn på tomta. Eksponering for det meste mot sør og søraust. Traktene er kjent for bærsanking, fiske og jakt. Veinett som strekker seg vidt inn i «Bogn fritidsområde».

Tomtene ligger på ca. 180 moh. like ved nordre enden av Vesteråvatnet der skogsbilvegen fra Homstad i Overhalla kommer opp i «Vesteråa».

Området er generelt nokså grovkuppert, med mindre bevokste myrdrag, grunnlendte skogsområder og med fjell i dagen.

Via avgiftsbelagte skogsbilveier: 9 km fra fv 401 ved Homstad i Overhalla og 17 km fra fv ved Berge i Bangdalen i Namsos. Veien fra Bangdalen er vinterstengt.

Kontakt utbygger for ytterligere informasjon. Samvirkets facebookside.

Mer om hyttetomtene

Årlig festeavgift
kr 5 095
Andre kostnader
Sakskostnader for oppretting av festekontrakt kr 7 600. Kommunale kostnader for matrikkelbrev og tinglysning av dette og festekontrakten hos Kartverket kommer i tillegg.
Annet
Feste av tomt forutsetter hytteleveranse av utbygger

Kontakt

Samvirket

v/Tomas Aarmo


Epost: post@samvirket.no
Tlf: 40514306