Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Vassdølin - Osen

Vassdølin hytteområde ligger sør for vatnet Fremmer Vassdølin på Osenfjellet, om lag midt mellom Namdalseid og Osen. Her har du tilgang til Fosens fantastiske fjellverden og samtidig kort vei ned Steinsdalen til kysten med sitt mangfold av opplevelser.

Den korte avstanden til kysten gjør at området har et luftig fjellskogpreg, sjøl om tomtene ligger bare 250-300 moh. Adkomst langs en sti fra felles parkeringsplasser ved Fv 715, 100 – 700 meter fram til tomtene som er på ca. ett dekar, med mulighet for punkt- eller arealfeste.

Arealer for opplag av privat båt og bygging av naust ved Fremmer Vassdølin.

Osen: 22 km, Namdalseid; 26 km, Namsos: 55 km og Steinkjer 62 km.

Se fyldig informasjon og flere bilder i annonse på Finn.no

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Vannforsyning til tappesteder. Ikke tilgang til strøm.
Årlig festeavgift
kr 3 879
Andel grunnlagsinvesteringer
kr 40 000
Andre kostnader
Sakskostnader for oppretting av festekontrakt kr 7 600. Kommunale kostnader for matrikkelbrev og tinglysning av dette og festekontrakten hos Kartverket kommer i tillegg.
Annet
Ledige tomter: 6,10, 11, 16, 18, 20, 21,23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39. Osen fjellstyre har utleiebåter i Fremmer Vassdølin og utleiehytte nær vestligste fellesparkering.

Kontakt

Lbg

Lillian Bergli

eiendomskonsulent
Kontorsted: Steinkjer

Epost: lbg@statskog.no
Tlf: 415 59 998