Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Storvatnet - Hattfjelldal

Hyttefeltet Storvatn i Hattfjelldal ligger i et området som har gode jakt- og fiskemuligheter og et flott turterreng både sommer og vinter, ca. 420 m.o.h. Hyttefelt fra 1983. Alle tomtene har tilgang på strøm og det er vannposter i området. Restrerende tomter ligger ca. 500 - 600 meter fra Storvatnet.

Tomtene ligger i luftlinje 500-600 meter fra vei. Avhengig av hvor en går kan en regne gangavstand til rundt 800 meter. Terrenget er hellende med god utsikt mot sør og øst, altså mot Hattfjelldal, Børgefjell og Fiplingdal mv. Området er preget av glissen blandingsskog med småmyrer i lavere deler og større åpnere myrområder høyere opp. Byggegrunn er vurdert som god og det er på de fleste tomtenes del grunt på fjell. Alle tomtene har tilgang på strøm og det er vannposter i området.

Avstand Hattfjelldal sentrum: ca. 13 km.

Seks ledige tomter er merket opp i marka. Rød merkespray. Tomtnummer på grå tape.

Alle tomtene er innmålt og har eget tinglyst målebrev og festenummer:.

På vedlagte kart er de seks tomtene fra nord (bredde/lengdegrad)

  • Tomt nr. : 20 ca. koordinat:65.56310/13.77315
  • Tomt nr.: 27 ca. koordinat: 65.56048/13.76891
  • Tomt nr.: 36 ca. koordinat: 65.55858/13.76746
  • Tomt nr.: 33 ca. koordinat: 65.55827/13.76698
  • Tomt nr.: 39 ca. koordinat: 65.55824/13.76956
  • Tomt nr.: 35 ca. koordinat: 65.55811/13.76739

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Det tillates ikke innlagt vann i hyttene. Fremføring av strøm til nærmeste stolpe. Påkobling bekostes av hytteeier. Tre parkeringplasser i tilknytning til rv 73. Ca. 50 - 700 m fra parkeringsplass til hyttene. Veien brøytes av hytte/velforening.
Årlig festeavgift
kr 3 480 ( tomtene 33-39) og kr 4 055 (tomtene 20-27)
Andel grunnlagsinvesteringer
kr 30 000 betales før kontrakt inngås
Andre kostnader
Saksbehandlingsgebyr kr 8 100
Annet
Ledige hyttetomter: 20, 27, 33, 35, 36, 39

Kontakt

Tno

Trond Nordås

eiendomskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: tno@statskog.no
Tlf: 482 07 133