Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Storvassfjell - Gildeskål

Statskog har ledige festetomter til hytte og naust i Storvassfjellet hytteområde i Gildeskål. Tomtene ligger på Sundsfjordfjellet, like ved Langvatnet ved inngangen til Làhko nasjonalpark.

Området ligger ved midten av Langvannet mellom anleggsveien og selve vannet.

Tomteplassering er utsatt i terrenget med rødmalt nedslåtte påler med påskrevet nummer. Innenfor hver tomt for hytte tillates det en bygning med maksimal grunnflate på 80 m², utvendige mål. Det er lov å oppføre naust på inntil 13 m². Tomtene er på 1 dekar (daa) og dette er festetomter med punktfeste.

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Ikke innlagt strøm. Ikke innlagt vann. Parkering ligger langs fjellveien som går forbi hyttefeltet.
Årlig festeavgift
Hytte: kr 4 307 Naust: kr 1 360 (punktfeste)
Andel grunnlagsinvesteringer
Hytte: kr 25 000 Naust: kr 6 000
Andre kostnader
Saksbehandlingsgebyr kr 8 600
Annet
Ledige hyttetomter: 1, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 29, 34

Kontakt

Stine Bottenvatn

Stine Bottenvann

eiendomskonsulent
Kontorsted: Fauske

Epost: sbo@statskog.no
Tlf: 970 84 338