Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Novola - Holtålen

Novola hyttegrend ligger oppe under fjellet lengst sør i Ålen i Holtålen kommune. Her finner du flott turterreng med gode fiske- og jaktmuligheter. Samtidig er det bare fem minutters kjøretur til Ålen skisenter og en halvtime til Røros.

Tomtene ligger i glissen fjellbjørkeskog med grasmark og åpne myrpartier mellom 620 og 710 moh.

Adkomst via bilvei fra Fv 30 fram til de fleste tomtene, se reguleringsplanen. Avstand fra Ålen sentrum: 8 km, Røros: 25 km og Trondheim: 130 km.

Les mer på finn.no

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Fellesledninger for vann og avløp er lagt i hytteområdet. Hytteeier må selv bekoste tilkobling av hyttetomta til fellesanleggene. Avstand til den enkelte hyttetomt varierer, se plankartet. Strøm føres i jordkabel til felles koplingsskap som dekker grupper av tomter. Mulighet for helårs kjøreadkomst til de fleste tomtene.
Årlig festeavgift
kr 4 101
Andel grunnlagsinvesteringer
kr 141 000
Andre kostnader
Sakskostnader for oppretting av festekontrakt kr 7 600. Kommunale kostnader for matrikkelbrev og tinglysning av dette og festekontrakten hos Kartverket kommer i tillegg. Brøyting bekostes av hytteeierne i fellesskap gjennom velforening.
Annet
Hyttetomt nr 53 er ledig. Avstand parkering sommer/vinter: 0-200 m når vegnett brøytes. Ellers felles vinterparkering.