Hopp til hovedinnhold
Hyttetomt

Gilten I og II - Steinkjer

Den store innsjøen Gilten ligger i «Bogn fritidsområde» nordvest i Steinkjer, på grensa mot Namdalseid og Namsos. Rundt Gilten er det høyereliggende skogområder med fint turterreng både sommer og vinter. Gilten er kjent som et godt fiskevann, og det selges fiskekort for både stang og garnfiske.

Tomtene ligger ca. 230 moh. på vestsida av Kjølbekksundet i Gilten, med gangavstand 100-400 meter fra parkering ved skogsbilveien i barmarksesongen. Mulig vinterparkering ved Deråsbrenna, ca. 8 km unna langs veinettet.

Det er gode utleggs-muligheter for båt ved Giltdammen. Her er det også mulig å feste tomt for naust.

Planområdet omfatter også en sørligere del som så langt ikke er tilrettelagt med fellesanlegg. En eventuell tildeling av tomt og bygging her, forutsetter at Statskog tar en gjennomgang og avklaring rundt tekniske anlegg og terrenginngrep med aktuelle tomtesøkere.

Mer om hyttetomtene

Infrastruktur
Fra Gilten føres vann til felles tappepunkter i området, se kart med tomter og fellesanlegg. Ingen strøm.
Årlig festeavgift
kr 4 648
Andel grunnlagsinvesteringer
kr 60 000
Andre kostnader
Sakskostnader for oppretting av festekontrakt kr 7 600. Kommunale kostnader for matrikkelbrev og tinglysning av dette og festekontrakten hos Kartverket kommer i tillegg.
Annet
Ledige tomter: 23, 32, 33

Kontakt

Lbg

Lillian Bergli

eiendomskonsulent
Kontorsted: Steinkjer

Epost: lbg@statskog.no
Tlf: 415 59 998