Hopp til hovedinnhold
30276736 a herd of wild boars on a meadow with grass wet from dew
mostphotos
Jakt og fiske

Villsvinjakt i Sverige. Og Norge?

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Villsvinstammen har eksplodert i Sverige. Jakta er ettertraktet og over 100 000 dyr felles nå hvert år. Den norske visjonen om færrest mulig villsvin på minst mulig område vil kreve drastiske tiltak.

Jakt- og fiskepodden har i flere episoder tatt for seg utviklingen rundt villsvin i Europa. I den siste utgaven av podcasten er det gjenhør med Per-Arne Åhlen. Han er ekspert i det svenske jegerforbundet og fullstendig fortjust i villsvinjakt.

På 1980-tallet besluttet den svenske riksdagen at villsvin skulle betraktes som en fremmed art og skulle utryddes. Dette lot seg ikke gjennomføre og et nytt vedtak i Riksdagen i 1987 innebar at villsvin, under kontrollerte former, skulle betraktes som et naturlig innslag i svensk fauna. Etter dette har bestanden økt kraftig, både i antall og utbredelse.

Bestanden i Sverige ble i 2019 beregnet til over 300 000 dyr, og øker stadig, selv om over 100 000 dyr tas ut hvert år. Utstrakt foring av villsvin i Sverige underbygger utviklingen (Handlingsplan mot villsvin 2020 – 2024).

P A Åhlen med villsvin Privat

Jaktspesialist P-A Åhlen på villsvinjakt

Fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, er fast jaktekspert i podcasten og har selv fanget villsvin på sine viltkamera på Innlandet. Så langt er det begrenset med villsvin på Statskogs jaktområder.

- Vi ser at villsvinbestanden brer seg over stadig større områder, og det virker som at det kommer for fullt nå. Dermed forventer vi villsvin på våre arealer i østlige deler av Sør-Norge, og helt opp til Trøndelag. Vi jobber nå med en bedre organisering rundt jakt på villsvin hos oss, sier Jo Inge Breisjøberget.

Villsvin viltkamera Privat, viltkamera

Villsvin fanget på viltkamera i Norge av fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget

«Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024» startet oppdraget med konklusjonen: «minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område». Erfaringene fra Sverige viser med all tydelighet at sterke tiltak må til for å lykkes med å begrense villsvinveksten. Med foring, som i Sverige, antas bestanden å bli fordoblet hvert tredje år.

Bakgrunnen for at villsvin ikke skal få reetablere seg i norske skoger er blant annet knyttet til påkjørsler, trikiner, salmonella, svinepest og skader på avlinger.

Her kan du lese om tiltakene som er anbefalt i Miljødirektoratets «Handlingsplan mot villsvin 2020 – 2024».

Her finner du alle episoder av Jakt- og fiskepodden.

Spesielt interessert i villsvin? Her er to tidligere episoder som du vil like.

Jo Inge med villsvin Privat

Fagsjef Jo Inge Breisjøberget med felt villsvin