Hopp til hovedinnhold
Telttur Rago Np Lars Magnus Kvamme
Lars Magnus Kvamme
Andre nyheter

Nytt regionutvalg i Salten

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Nordland fylkeskommune har oppnevnt nye medlemmer i Statskogs regionutvalg i Salten. Saltdal-ordfører Rune Berg (Sp) overtar som leder.

Fylkesrådet velger fem av representantene til regionstyret til Statskog for Salten. Disse personene skal samlet ha kompetanse og erfaring fra politisk arbeid på ulike nivå, og de skal representere de forskjellige interessene som vil bli berørt.

Medlemmene

Følgende medlemmer er oppnevnt av fylkesrådet i Nordland:

  • Leder: Rune Berg (Sp), ordfører i Saltdal (ny)
  • Medlem: Elin Eidsvik (Ap), rådgiver Knut Hamsun videregående skole (ny)
  • Medlem: Kjell Sahl (H), pensjonist (har vært med i to perioder)
  • Medlem: Geir Tveide (Ap), tidligere fakultetsdirektør Nord Universitet, (ny)
  • Medlem: Astrid Olsen (SV), gårdbruker og politiker, (ny)
Ordfører Rune Bergfoto Sverre Breivik 1024x678 Sverre Breivik

Bilde: Ny leder i Statskogs regionutvalg for Salten, Rune Berg (Sp). Foto: Sverre Breivik.


I tillegg er oppnevnes en representant hver av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

  • Medlem oppnevnt av NJFF: May Bardal, (ny)
  • Medlem oppnevnt av NRL: Olof Anders Kuhmunen, (har vært med en periode)

Bedre forankring

Formålet med regionutvalgene er blant annet at de skal være rådgivende i arealdisponering, verdiskaping og utvikling i Statskog sine regioner i nord. Gjennom dette ønsker Statskog å få en bedre forankring i lokalsamfunn og hos ulike brukergrupper.

Statskog ser at dette kan oppnås gjennom felles og mer formelle samarbeidsarena/regionutvalg. Gjennom en slik organisering vil institusjonen sikre regional medvirkning i sin forvaltning og bidra til bedre beslutninger innenfor rammer som gjelder for Statskog.