Hopp til hovedinnhold
Bilde fra LMD Sandra Borch Foto Torbjørn Tandberg
Torbjørn Tandberg
Andre nyheter

Distriktsbaserte kompetansearbeidsplasser

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Landbruks- og matminister Sandra Borch fikk denne uken innblikk i hvordan Statskog har bygd opp et nasjonalt senter for kontrakts- og eiendomsforvaltning i Elverum.

Statskogs om lag 115 ansatte er spredt på hele 18 kontor. Arbeidsplassene representerer viktige verdier i de distriktskommunene hvor Statskog har kontor eller rekrutterer fra.

Tettere på samfunnene

Det gir også en viktig nærhet til samfunnene hvor Statskog har eiendom, øker effektiviteten i en rekke beslutninger som omhandler lokalsamfunnene og skaper lokale verdier.

Statsråd Sandra Borch fikk tirsdag en presentasjon av Statskogs virksomhet i Sør-Norge generelt, og et spesielt innblikk i miljøet rundt kontrakts- og eiendomsforvaltning på Elverum.

Krever kompetanse og systemer

Statskog er landets største grunneier, med over 27 650 aktive rettigheter på foretakets grunn. Disse rettighetsforholdene er av svært ulik art og ofte kompliserte.

Det handler blant annet om reindrift, seter, beite, jakt, fiske og en rekke andre forhold. Om lag 15 500 rettigheter er leieforhold med et årlig vederlag, herunder festeavtaler. Det er avgjørende at denne forvaltningen hviler på systemer og kompetanse av høy kvalitet.

Folk fra flere kommuner

Senteret på Elverum for eiendomstjenester har i dag 13 ansatte som er rekruttert fra en rekke omkringliggende kommuner. Erfarings- og utdanningsbakgrunnen varierer, men er normalt på bachelor og mastergradsnivå.

Ved nye tilsettinger søkes det primært etter kandidater på mastergradsnivå eller tilsvarende. Ved utlysing framstår stillingene som attraktive med mange kompetente søkere, og rekruttering av kompetanse representerer ikke noen utfordring.

Stor interesse

I tillegg til landbruks- og matminister Sandra Borch møtte også politisk rådgiver Siv Sætran og fagdirektør Marthe Bay Haugen fra departementet. I tillegg møtte stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen, ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik, og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Eva Skagestad.