Hopp til hovedinnhold

Rypefangst

Rypejakt Torkel Skoglund Torkel Skoglund

Våre jegere rapporterer både fangst og antall dager de jakter. Slik bidrar de til en bærekraftig forvaltning som legger grunnlag for å opprettholde historiske høstingstradisjoner, fantastiske friluftsopplevelser og folkehelse.

Jegerne samarbeider på flere måter med Statskog for å sikre bærekraftig forvaltning. En av de viktigste er rapportering av fangst.

Gjennom at våre jegere aktiverer kortet sitt i et bestemt område ved jakt, vet vi også hvor mange dager det er jegere i det terrenget i løpet av sesongen.

Jakttrykk varierer

Jakttrykk sier noe om hvor mye det blir jaktet og hvor mye rype som blir tatt ut i et område. Dette kan vi i neste omgang se i sammenheng med bestandsutviklingen fra de årlige rypetellingene.

Våre data viser at jakttrykket varierer sterkt. Nært byer og tettsteder, veier og hytter er det gjerne et høyere jakttrykk. I mindre tilgjengelige områder er trykket vanligvis mye lavere.

Hvilket uttak tåler bestanden?

Tilstrekkelig kyllingproduksjon er et premiss. Internasjonal forskning gir samtidig grunnlag for to viktige grenseverdier i Statskogs regulering av jakttrykk; 5 prosent og 15 prosent.

Dersom mer enn 15 prosent av bestanden ble tatt ut i forrige jaktsesong, viser undersøkelser betydelig økt risiko for å svekke bestanden alvorlig i områder. Da regulerer vi ned antallet jaktdager i det aktuelle terrenget.

Dersom mindre enn 5 prosent av bestanden ble tatt ut i forrige jaktsesong, viser det samme forskningsmateriale ingen påvirkning av bestanden fra jakt. Da er det heller ikke noen grunn til å regulere jakttrykket i området, og vi har fritt kortsalg.

At området er åpent for jakt, forutsetter en tilstrekkelig kyllingproduksjon i området.

Lenger ned finner du tall for rypejakt som kanskje vil overraske deg.

Vil du heller gå direkte til hvordan vi regulerer jakta, kan du klikke her.

Når felles rypene?

Illustrasjonen under viser når i jaktsesongen rypene blir felt. Nesten alt uttak skjer de første to ukene av jakta.

Etter den første måneden er det svært lite rype som felles. Statistikken viser også at den tradisjonsrike vinterjakta utgjør en svært liten del av det totale uttaket.

Les mer om hvordan vi sikrer lokalt tilpasset jakttrykk her

Naarfelles

Statskog har unike data om felt fugl. De fleste blir felt de første fjorten dagene av jakta. En relativt liten andel blir felt på vinterjakt. Tallene her er fra statsgrunn i Nordland og Troms jaktsesongen 2015/2016.