Annet

Køta i Stokkalia

Dette er ei enkel køte satt opp av jegere på 50-tallet. Her finnes ingen ovn, men med store mengder bjørkeved i skogen rundt køta samt fisk i elva rennende like ved, skal køta kunne være et attraktivt turmål. Torvkledd fasade gjør at køta kan være noe vanskelig å oppdage sommerstid. Bruk øynene godt - og god tur!

Køta i Stokkalia

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
4 m2
Oppvarming
Ved
Belysning
Nei
Toalett
Nei
Kokemuligheter
Ved