Annet

Granbekkoia

Koia ligger i Drevdalen i Trysil. Den stod først lenger vest og tilhørte Skjærholden, men ble flyttet hit til Granbekken en gang på 1950-tallet av den gang Statens Skoger for å huse skogsfolk ved drift i området i 1960-61.

Koia ligger rett sør for grensa til barskogreservatet Granbekken og Drevja naturreservat. I dag går det scooterløype forbi koia.

Ljørdalen byr på flotte muligheter for friluftsliv. Flere steder finner du åpne koier som du er velkomne til å overnatte i en natt eller to og tilrettelagte rasteplasser. Smoldalskoia, Granbekkoia og Ljørkoia ved Kalvskinnsøra er tre koier som er verdt et besøk.

Det er også mulig å leie koselige hytter med fin plassering i forhold til fiske, jakt og friluftsliv, for eksempel Ekornfossen og Drevdalskoia.

Granbekkoia

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
20 m2
Avstand til vei (vinter)
5 Km
Avstand til vei (sommer)
3 Km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig