Hopp til hovedinnhold
Annet

Hørstadvika

Hørstadvika er ei ljørkoie i nordenden av vannet Netfloen (også kalt Stordammen) i Stor-Elvdal kommune. Ljørkoia ble flyttet opp hit for å være et tilbud til jegere, fiskere og andre friluftsfolk.

Området byr på fine turmuligheter. Netfloen er et oppdemt skogstjern med et rikt fugleliv. Her kan du få riktig stor abbor, mens elva Neta som renner ut like ved ljørkoia har en god bestand av ørret.

Rundt vannet er det totalt fire ljørkoier, hvorav tre av dem er i en slik tilstand at overnatting i dem kan være aktuelt.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Nei
Kokemuligheter
Ingen
Veibeskrivelse
Ta av riksveg 3 ved Evenstad over Glomma på Evenstad bru. Følg så vegen til du krysser jernbanen. Ta første til høyre og følg skogsbilveg 16 kilometer fram til du kommer til nordenden av Netfloen. Derfra går du 50 meter ned til koia.