Annet

Hørstadvika

Hørstadvika er ei ljørkoie i nordenden av vannet Netfloen (også kalt Stordammen) i Stor-Elvdal kommune. Ljørkoia ble flyttet opp hit for å være et tilbud til jegere, fiskere og andre friluftsfolk.

Området byr på fine turmuligheter. Netfloen er et oppdemt skogstjern med et rikt fugleliv. Her kan du få riktig stor abbor, mens elva Neta som renner ut like ved ljørkoia har en god bestand av ørret.

Rundt vannet er det totalt fire ljørkoier, hvorav tre av dem er i en slik tilstand at overnatting i dem kan være aktuelt.

Hørstadvika

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Oppvarming
Ved
Belysning
Nei
Toalett
Nei
Kokemuligheter
Nei