Annet

Ljørkoia ved Kalvskinnsøra

Ljørkoia ble bygd siste del av 1800-tallet og sto oppe ved Svartåa. Dette var ei koie som ble satt opp i forbindelse med skogsdrift. På 1970-tallet ble ljørkoia fyttet ned til dagens plassering ved elva Ljøra. Den ble flyttet for å ta vare på historien knyttet til bruken av slike ljørkoier i skogbruket i gamle dager. Ei steinhelle av sandstein som lå utenfor koie ble også flyttet samtidig. I denne hella hadde noen hogd inn teksten ”Storknullarbas”. Ljørkoia ligger flott til ved elva Ljøra og brukes i dag mye av fiskere og kanopadlere.

Ljørdalen byr på flotte muligheter for friluftsliv. Flere steder finner du åpne koier som du er velkomne til å overnatte i en natt eller to og tilrettelagte rasteplasser. Smoldalskoia, Granbekkoia og Ljørkoia ved Kalvskinnsøra er tre koier som er verdt et besøk. Det er også mulig å leie koselige hytter med fin plassering i forhold til fiske, jakt og friluftsliv, for eksempel Ekornfossen og Drevdalskoia.

Ljørkoia ved Kalvskinnsøra

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
25 m2
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig