Hopp til hovedinnhold
Solcellepanel mot blå himmel
mostphotos/leungchopan

Økt interesse for solkraftanlegg

Rask behandlingstid, kjent teknologi og stadig synkende utbyggingskostnader skaper økt interesse for solkraft. Statskog har allerede inngått noen avtaler om planlegging og etablering av bakkemonterte solkraftanlegg.

Interessen er størst sør for Dovre, men med synkende kostnader vil grensen for hvor det er aktuelt med solkraftverk krype nordover.

Avklaringer før konsesjonssøknad

Før fremlegging av konsesjonssøknad bør tiltakshaver avklare grunneierforhold, og informere lokale myndigheter og relevante fagmyndigheter som Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Større bakkemonterte solkraftverk krever konsesjon gitt av NVE.

Større aktivitet rundt solkraft

Samfunnet skal omstilles fra fossile energikilder til mer klimavennlige alternativ. Det skaper stort behov for elektrisk kraft.

Utviklingen tyder på at solkraft blir en av flere viktige kraftløsninger i tiden framover.

Har mange fortrinn

Solkraftetablering har flere fortrinn.

  • Prosessen med konsesjonssøknad går langt raskere enn ved vindkraft
  • Solceller er kjent og har enkel teknologi med forventning om lavere kostnader
  • Utbygging er ganske ukomplisert, og anlegget kan enkelt fjernes når konsesjonsperioden går ut

...og noen ulemper

Ulempen for solkraft er at kostnadene fortsatt er høyere enn i landbasert vindkraft og gode vannkraftprosjekt, selv om forspranget stadig krymper.

Solkraft er dessuten også arealkrevende. Det aktuelle arealet bør være relativt flatt, ha nærhet til kraftnett og tilgang til vei.

Det er også viktige vurderinger rundt hvordan anlegg påvirker naturverdier og andre sentrale samfunnsinteresser.

Avtaler gir sikkerhet

Statskog inngår tidlig i planprosessen avtaler med selskap som utreder etableringen av solkraftverk. Slike avtaler setter både rammene for utredningsfasen, men avklarer også økonomiske forhold ved en eventuell realisering.

En konsesjonsprosess er ressurskrevende og koster millionbeløp. En utviklingsavtale med Statskog skaper sikkerhet for at prosjektet kan realiseres dersom det gis konsesjon.

Kontakt

Ial

Ivar Asbjørn Lervåg

leder Energi
Kontorsted: Namsos

Epost: ial@statskog.no
Tlf: 975 41 746