Hopp til hovedinnhold
Dronefoto fra naturvernbrenning på Røros i september 2022
Sindre Valan
Skog og klima

Norges første naturvernbrenning gjennomført i Femundsmarka

Statskog fugl
Statskogredaksjonen

Med brannslanger, spade og fakkel ble fem dekar skog nylig kontrollert brent i forbindelse med et kurs i naturvernbrenning.

Naturvernbrenning i kontrollerte former i Femundsmarka i september 2022 Ola E. Eian

Statskog stilte med areal for kurset holdt i regi av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre. Brenningen foregikk på Statskogs grunn utenfor verneområdet. Det var for anledningen innleid brenningsentrepenører fra Sverige.

Med formål om å forbedre naturverdiene

- Vi har en sterk tradisjon og gode rutiner for å slukke skogbrann i Norge, med god grunn - ukontrollerte branner truer tømmerverdier, infrastruktur, hus og hjem. Med denne omfattende slukkingen fjerner vi en viktig kilde til variasjon i økosystemet og taper derfor både levesteder og artsmangfold, sier Statskogs biolog Ola E. Eian.

Les mer om samarbeidsavtale om skogbrannberedskap her

Naturvernbrenning på Røros i september 2022 Ola E. Eian

Sjur Åsgård fra Statskog Fjelltjenesten deltok på kurset

Skogbrann er en grunnleggende drivkraft i skogsnaturen som blottlegger mineraljord, skaper variert død ved og endrer skogbilde til fordel for mange arter. Fra biller med sensorer for infrarødt lys til lav som kun vokser på forkullet ved, er det rundt 80 arter som trues av utryddelse fra Norges skoger nettopp på grunn av fraværet av skogbrann.

Erkjennelsen av viktighet av skogbrann for naturmangfoldet er årsaken til at Sverige og andre land rundt oss i årtier har praktisert såkalt naturvernsbrenning. Naturvernbrenning er en nøye planlagt, avgrenset og kontrollert brenning av vegetasjonen i skog med formål å forbedre naturverdiene.

Kurs i naturvernbrenning i Femundsmarka i september 2022 - etter brannen er slokket Ola Eian

Etter at brannen er slukket

Ikke helt nytt i Norge

Naturvernsbrenning praktiseres ikke i Norge i dag, men vil på sikt kunne bli aktuelt i naturreservater. Både brannvesen og vernemyndigheter var med på kurset i Røros som er startskuddet for et samarbeid om denne nye teknikken for naturforvaltning.

Helt nytt er det allikevel ikke for Norge. Kulturlandskapet kystlynghei har lange tradisjoner for å brenne lyng for å forbedre fôrtilgangen for husdyr på beite landskysten. Også i skogbruket har kontrollerte brenninger av skogbunnen blitt gjort for å fremme foryngelsen av nye furutrær. Dette har blant annet vært praktisert nettopp i Femundsmarka hvor kurset fant sted 6-7. september.

Foruten representanter fra arrangøren og Statskog, deltok det folk fra Kistefos Skogtjenester, Statsforvalteren i Innlandet, Oslo og Viken og Trøndelag, Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet, Engerdal fjellstyre, Røros brann- og redningstjeneste.

Ønsker du å abonnere på flere nyheter fra Statskog?