Hopp til hovedinnhold
Snøfokk ved Kjemåvatn på Saltfjellet
Jim Tovås Kristensen
Hytter og friluftsliv

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 6. februar 2020

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Været de første ukene av 2020 har vært skiftende, med mye nedbør og en relativt mild værtype. Snødybden er veldig variabel. I skoglandskapet kan den nå to meter og i høgfjellet i øst er mye av snøen blåst bort. Den milde vinteren har medført at det i høgfjellet er stedvis mye is og lavere i terrenget er bekker og elver i stor grad åpne.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Det er generelt god is på våre fjellvatn. Ismålingene tilsier at isfiskerene må regne med is fra 70 cm og oppover. Vær forberedt på å bruke ski eller truger for en mest mulig behagelig tur på isen.

På grunn av været som har vært de siste dagene, med et kraftig polart lavtrykk og store nedbørsmengder i form av snø, er forholdene i stadig endring. Da spesielt med tanke på skredfare og snøforhold. Dette gjelder både ved kysten og i innlandet.

Det er viktig å sette seg inn i lokale forhold.

Minner om at Statskog har mange åpne hytter i fjellet, se oversikt på Godtur.no eller statskog.no. Mange av disse står ledige i påsken.

Husk båndtvang for hund, og ta hensyn til rein som beiter i fjellet.

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no

Vuomahyttene i Øvre Dividal nasjonalpark Fredrik Julius Jenssen

Vuomahyttene i Øvre Dividal nasjonalpark

Nord-Troms

Det er mye vær både med hensyn til snø og vind. Derfor har gjort at vi ikke har så mange snø/ismålinger som normalt til denne første meldinga. Det vi har av registreringer på fjellet viser at det på flere vatn er svært mye snø. Målt mer enn 70 cm på enkeltvatn. Stedvis er det også tykke sørpelag på isen. Isen i seg selv er homogen stålis på ca 50 cm.

" Det er mye og sterk vind har gjort at forholdene i høyfjellet varierer svært mye. Fra nærmest avblåst til «bunnløse» fonner. Skavler og vindhull gjør at det kreves oppmerksomhet uansett type ferdsel", sier Kjetil Bjørklid i Fjelltjenesten i Troms.

Innover i Reisadalen har det også kommet mye snø. Ved Siema målt 95 cm løssnø, mens det i Nedrefoss ble målt ca 70 cm.

Elveisen er noe bedre enn den var tidligere i januar, men fortsatt skal man ferdes med varsomhet og ha fokus på sikkerhet. Sørpe på mange av stillene, men det ser ut til at det fryser til der vi har kjørt med scooter.

De aller siste dagene har det også vært såpass skiftende vindretninger at det er vanskelig å forutse hvor det bygger seg opp fonner og skavler som kan representere skredfare.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Skredmasser inn mot scooterløypa i Høgskardet Kjetil Letto

Skredmasser inn mot scooterløypa i Høgskardet

Senja og Midt-Troms

Været de første ukene av 2020 har vært skiftende, med mye nedbør og en relativt mild værtype. Nedbøren på Senja har vekslet mellom snø, sludd og regn. "Til tross for periodevise plussgrader og mye regn har snømengdene hopet seg opp, og terrenget er dekket av et kompakt snølag som måler godt over meteren på våre faste målepunkter", sier Kjetil Letto i Fjelltjenesten i Troms.

Enkelte bekkedrag rundt om i terrenget er fortsatt åpne, og kan by på utfordringer om de skal forseres. Istykkelsen på Senja varierer mellom 64 til 71cm, og det er overvatn på alle målte vatn.

Mildværet på kysten har ikke nådd inn til innlandet, hvor nedbøren i hovedsak har kommet som snø. Nede i Dividalen ligger snøen løs og lett, mens det oppe i høyfjellet er avblåst. Nede i dalgangene på fjellet ligger snøen kompakt. I fjellskogene ligger det rundt 25cm løssnø over en mer kompakt såle. Istykkelsen i Dividalen varierer fra 69cm på Anjavatnet, 92cm på Vuoma til 97cm på Høgskardvatnet.

På grunn av været som har vært de siste dagene, med et kraftig polart lavtrykk og store nedbørsmengder i form av snø, er forholdene i stadig endring. Da spesielt med tanke på skredfare og snøforhold. Dette gjelder både ved kysten og i innlandet.

Kontaktperson: Kjetil Letto, 997 94 194

Vanskelige beiteforhold for reinen i fjellet gjør at reinen har trekt ned i skog Arild Bondestad

Vanskelige beiteforhold for reinen i fjellet gjør at reinen har trukket ned i skog

Ofoten og Sør-Troms

Det har vært en hard vinter med mye nedbør som snø, avløst av mildvær og regn i fjellet fram til nå, i år. I Ofoten - og Sør-Troms, ser snøen ut til å ha samlet seg mest i sør – og østhellinger, men dette varierer selvfølgelig en del i fra fjell til fjell, avhengig av dominerende vindretninger, så langt i vinter. Folk oppfordres til å benytte Varsom-appen eller Varsom.no mht. vurderinger av skredfaren i fjellet, istykkelser på sjøer og vatn m.m.

Fjelltjenesten har de siste dagene vært ute i fjellet og målt både istykkelser på en del sjøer og vatn, samt snødybden i terrenget. På riksgrensen ved Bjørnfjell ble snødybden målt på flatt terreng til 90 cm og i Norddalen i Skjomen, til 97 cm.

"Isene på de stedene vi har målt i fjellet, er trygge å ferdes på, men den våte og nedbørsrike vinteren har medført en del tynnere iser, enn vanlig for årstiden", sier Arild Bondestad i Fjelltjenesten i Narvik. Folk oppfordres til å sjekke istykkelse nært inn -og utløp og på steder med strøm på vatn i lavlandet og på regulerte sjøer.

For reinen ser det ut til å bli en tøff vinter framover. Mye overising av beiter høgt til fjells ser ut til å ha medført at en del rein trekker ned i skogen og til lavereliggende områder, der beiteforholden er bedre. Fjelltjenesten oppfordrer derfor alle hundeeiere til å holde hundene i bånd og respektere båndtvangsbestemmelsene nå, i den vanskelige tiden for reinen, framover.

Kontaktperson: Arild Bondestad, 913 19 038

Korsviktind i Sjunkhatten nasjonalpark Tore Veisetaune

Korsviktind i Sjunkhatten nasjonalpark

Salten

Det har vært mye vær i fjellet den siste måneden. Store snøfall kombinert med sterk vind fra nordvest og sørøst har ført til store skavler. Snømengdene i fjellet varierer i Salten fra indre til ytre strøk, men ligger fra ca. 100 cm - 160 cm. Skiføret har vært veldig bra de siste dagene i fjellet og i fjellskogen, men med det siste store snøfallet denne uka er det nok litt tungt føre nå.

Isene på fjellvannene er stort sett gode, men de største regulerte vatn i fjellet har fortsatt ikke trygg is. F.eks. har Balvatnet nylagt is og den anses ikke som trygg.

"Kjemåvatn på Saltfjellet har 80 cm lagdelt is med 50 cm ren is i bunn. Vær obs på åpne råker og dårligere is ved inn- og utos", advarer Jim T. Kristensen i Fjelltjenesten i Salten.

Flere mindre elver og bekker i fjellskogen og lavlandet er åpne eller kun dekket av nysnø. Her må man være forsiktig ved ferdsel. Se alle ismålinger foretatt i Salten på iskart.no

Kontaktperson: Jim T. Kristensen 934 23318 / Tore Veisetaune: 916 27036

Nord-Helgeland

Det er god is på våre fjellvatn. Januar har vært usedvanlig mild så bekker og elver er i stor grad åpne. Snødybden er veldig variabel med skoglandskapet der en kan nå to meter, til høgfjellet i øst der mye av snøen har blåst bort. Den milde vinteren har også medført at i høgfjellet er det stedvis mye is.

Skiføre før siste snøfall var meget bra, men stort snøfall siste døgnet har nok gitt litt mer utfordringer enkelte steder.

"Ismålingene tilsier at isfiskerene må regne med is fra 80 cm og oppover. Vær forberedt på å bruke ski eller truger for en mest mulig behagelig tur på isen", sier Arild Bjørge i Fjelltjenesen på Helgeland.

Kontaktperson: Arild Bjørge, 481 94 895

Unkervatn i Hatfjelldal Gjøran Stenberg

Unkervatn i Hatfjelldal

Sør-Helgeland

Det har vært mye nedbør frem til nå i vinter. Det meste har kommet som snø, men det har også vært flere mildværs perioder hvor det har regnet langt oppe i fjellet. Dette har ført til en tynnere istykkelse enn det som er normalt på denne tiden på året.

"Større lavereliggende vatn som f. eks Unkervatn er fremdeles delvis utrygg og mange bekker er delvis åpne. I fjellet er vatna trygge, og det er fine forhold til å gå på ski", sier Gjøran Stenberg i Fjellstjenesten på Helgeland. Generelt i fjellet er det et løssnølag på ca. 20 cm, etterfulgt av et hardere lag som skiene flyter godt oppå.

Vefsn og Grane -vest: Snømengde frå ca. 0,5 m. til 1,5m.+. I skoglandet er det en del laus snø («grynnarføre») med mere kompakt snø i bunn. I fjellet er det slik som beskrevet ovenfor.

Elver og bekker er delvis åpne og kan være vanskelige å krysse, og mange av de større vatnene har dårlig is.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, 905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, 482 49 036

Åpen elv i Làhko nasjonalpark Tore Veisetaune

Åpen elv i Làhko nasjonalpark

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke.

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Det er nå generelt mye is i fjellet nå slik at det er dårlig beite og mye av reinen står nedi skogen. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her.

Mer informasjon om is snø og snøskred

NVEs nettsted finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

God tur!

Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten