Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Eiendommene > Statsallmenninger
Vestre Slidre statsallmenning. Fra Buøddin over Storfjorden mot Baklie. Foto: Raymond C. Solberg

Statsallmenninger

Statsallmenningene finner du i Sør- og Midt-Norge og omfatter 26 220 km2. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer.

Spesielt for statsallmenningene er allmenningsretten. Allmenningsretten er en gammel rett hvor landbrukseiendommer har rett til beiting, seterdrift og uttak av trevirke fra statsallmenningen. Rettighetenes omfang varier fra statsallmenning til statsallmenning.

Statsallmenningene forvaltes av Statskog, fjellstyrene og allmenningsstyrene etter fjellovens (lovdata.no) og statsallmenningslovens (lovdata.no) bestemmelser:

  • Statskog er hjemmelshaver og administrerer grunneieretten
  • Fjellstyrene administrerer jakt og fiske og bruk og utnyttelse av de jordbrukstilknyttede rettighetene til beite og seter
  • Statskog forvalter skogsdriften i samråd med allmenningsstyret

Samarbeidsavtalen mellom Norges Fjellstyresamband og Statskog finner du her (pdf)​


Les mer om:

​​Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no