Hopp til hovedinnhold
Skog Inntar Oslo
Statskog
Skog og klima

Skogen inntar Oslo

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Det blir helstekt elg og motorsagshow i Oslo sentrum. Skogministre fra 18 land kommer også.

Anledningen er at 2011 er FNs skogår og at Norge er vertskap for ministerkonferansen Forest Europe, det viktigste politiske samarbeidsforumet for skogforvaltning i Europa. Konferansen går av stabelen i Oslo 14.-16. juni.

For oss som ikke har adgang, blir det likevel mulighet for kontakt med skog midt i byen. Blant annet kan du ta deg en skogstur i Spikersuppa.

– Vi lager en liten statsskog midt i Oslo. Vanligvis er vi opptatt av å bringe folk ut i skogen. Nå snur vi litt på flisa, sier skogsjef Monica Grindberg i Statskog.

Statskog rigger til en kjempestand, der hytter, turtilbud og andre aktiviteter blir presentert blant utplasserte trær. De to-tre meter høye trestammene er for anledningen kunstige, mens grenene er ekte. Det samme er trestubber og en sti av bark.


Maur, motorsag og hel elg

En rekke andre aktører er også i sving for å skape blest om skog, 14. og 15. juni. Aktivitetene presenterer hele skogsektoren, fra frø til planke, med motorsagshow og mulighet til å prøve en hogstmaskinsimulator. Det norske Skogselskap byr på grilling av hel elg, og Jenter i Skogbruket deler ut skogplanter.

Du kan også oppgradere maurkunnskapen. Det er ikke tilfeldig når skogens velvære er tema.

– Maurene er svært viktige for skogens økologi, viktigere enn elg. Til sammen veier de faktisk mer også. Det finnes minst 54 maurarter her i landet. De bidrar til nedbryting, jordbearbeiding, er rovdyr og har en rekke andre funksjoner, sier rådgiver Torstein Kvamme i Norsk institutt for skog og landskap.

I tillegg til å besvare spørsmål, stiller han med store ansiktsportretter av maur og en en-til-en-avbildning av Norges største maurtue, 238 centimeter høy.


Skogvekst

Den europeiske ministerkonferansen Forest Europe blir åpnet av kronprins Haakon.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er vert for representanter fra 46 land. Blant annet skal forsamlingen vurdere om det skal startes forhandlinger om en folkerettslig bindende avtale om bærekraftig skogforvaltning i Europa.

44 prosent av Europa er dekket av skog, en andel som er økende. Fra 1990 til 2005 tilsvarte økningen størrelsen på Hellas, ifølge Forest Europe. Ekspansjonen skyldes skogplanting, men også at tidligere jordbruksland gror igjen.

Og det er ikke nødvendigvis bra å overlate skogen til seg selv. Statskog har nylig vedtatt å øke hogsten i flere av sine områder, ganske mye i de nyinnkjøpte Borregaard-skogene.

– Det blir lite tilvekst av ungskog hvis det blir for mange gamle trær. Det blir ikke næring nok. Eldre trær risikerer råtesopp og billeangrep, de blir også svært ustabile og mer utsatt for vindfelling, sier Monica Grindberg i Statskog.

Skog i vekst binder CO2 gjennom fotosyntesen og er sånn sett viktig i miljøregnskapet. Mens utvokst skog råtner og utskiller metan, som er en klimagass mer enn tjue ganger sterkere enn CO2.

Les mer om skogens klimabidrag