Hopp til hovedinnhold
Hjelpsomme turgåere røyser opp vedstranger ved Moskanhytta
Kjetil Letto
Hytter og friluftsliv

Siste melding fra Fjelltjenesten i år: Lite snø, men fine skiforhold i fjellet og et stykke ned i skogbandet

Statskog fugl
Statskogredaksjonen

Forholdene i fjellet er nå fine etter en periode med varme og stor snøsmelting. Noen dager med frost og litt nysnø har gjort at forholdene for en skitur er fine. Vær obs på at det fortsatt står mye vann i dammer og at elver og bekker er gått opp. Det er lite snø i fjellet og forholdene vil endres raskt med økte temperaturer.

Flere iser har overvatn, men der frosten har tatt godt er det tørr is og fine forhold for isfiske. Hold god avstand til inn- og utos på vannene nå på våren. Det nærmer seg kalvingstid for reinsimlene. Hold derfor god avstand til rein og husk båndtvangen!.

Kvænangselva ved Dalstuene Tarjei Gunnestad

Kvænangselva ved Dalstuene

Nord-Troms

Med bakgrunn i svært varierende vær- og temperaturforhold de siste ukene er det utfordrende å gi et entydig bilde fra regionen; Fra knallhardt skareføre både i fjellet og i lavlandet til skikkelig mildvær og vårtemperaturer med gjennomslagsføre helt opp i 800 meters høyde. Så ny runde med frostnetter og skareføre før det igjen er påfyll med nysnø og temperaturer rundt null.

Det aktuelle bildet er likevel omtrent som følger: Snømengden i lavlandet har blitt betydelig redusert, samtidig som bekker og mindre elver i stor grad har gått opp. Mindre vatn og tjern preget av overvann/sørpe, og stadig dårligere is ved inn/-utløp av bekker og elver. Påfølgende frostnetter og nysnø kan gjøre det vanskelig å vurdere isforholdene på slike steder, så ferdsel må foregå med stor grad av varsomhet!

Inne i høyfjellet har mildværet skapt forhold for overvann/issørpe på mange vatn, - også der det er scooterløyper med mye trafikk!

Kvænangselva er å anse som helt isfri til innenfor Storfossen, og dermed mulig å krysse bare over hengebruene.

Vi har ikke vært innover Reisadalen/elva den siste tiden, men det er grunn til å tro at forholdene er tilsvarende her.

Så minner vi om at reinen er på trekk mot kalvingsområder og vår/sommerbeiter. I vår del av verden gjelder dette for hele området fra Kåfjord/Storfjord til Kvænangen og Finnmarksgrensa. Med mange scooterløyper og tradisjonelt mye ferdsel på slutten av sesongen minner vi derfor om å vise hensyn til dyrenes beitebehov og holde god avstand.

En siste ting; Vi har registrert at det er en del lemen/smågnagere i fjellet nå, - noe som er en forutsetning for yngling for flere arter. Skulle du observere snøugle, jaktfalk eller fjellrev er vi takknemlige for å få en tilbakemelding om dette. Gjerne med en kartreferanse, men alle observasjoner tas imot med takk!

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Reinen har bedre beite på fjellet når barflekkene er kommet fram Arild Bondestad

Reinen har bedre beite på fjellet når barflekkene er kommet fram

Senja og Midt-Troms

Våren har definitivt kommet til Midt-Troms.

Senja

På Senja har godværet som fortsatte etter påske åpnet opp de fleste bekkene. Det er dermed en anelse mer krevende å ferdes i terrenget. Det er fortsatt en del snø i marka, og det er som vanlig på denne tiden av året lufttemperaturen som avgjør hvorvidt det er skiføre eller ei.

Indre Troms

Også i indre strøk har godværet sørget for en god del snøsmelting og endret føreforholdene, da særlig i dalbotnene. Den trofaste isbroen i Tronga i Dividalen har gitt seg, og barflekkene i området har begynt å få overtaket. Varmen påvirket også snøen i fjellet, men gjorde skiføret fantastisk. De siste dagers minusgrader har skjerpet føret, og det er solide skiforhold i høyden, og ganske langt ned i skogbandet. Føret på denne tiden endrer seg raskt, og et våkent øye på værmeldinga kan være lurt.

Kontaktperson: Fredrik Jenssen, 417 39 897

Nybrua på Pauro står godt Arild Bondestad

Nybrua på Pauro står godt

Ofoten – og Sør Troms

Det er nå flotte forhold for skiturer i høyfjellet der hvor det er snødekt. Etter sterk tining har det vært mange kuldegrader, og det har kommet et lag med nysnø oppe på det harde skarelaget. Dette har ført til flotte muligheter for ulike aktiviteter til fjells. Nå er det muligheter for de fineste vårturene med sol til langt til kvelds, barflekker og fine naturopplevelser.

Kontaktperson: Trond Baadstø, 94153178

Krabbfjellmyrene ved Kallvatnet i Rana Kristian Sivertsen

Krabbfjellmyrene ved Kallvatnet i Rana

Salten

Forholdene i fjellet er nå fine etter en periode med varme og stor snøsmelting. Noen dager med frost og litt nysnø har gjort at forholdene for en skitur er fine. Vær obs på at det fortsatt står mye vann i dammer og at elver og bekker er gått opp. Det er lite snø i fjellet og forholdene vil endres raskt med økte temperaturer.

Flere iser har overvatn, men der frosten har tatt godt er det tørr is og fine forhold for isfiske.

Hold god avstand til inn- og utos på vannene nå på våren.

Det nærmer seg kalvingstid for reinsimlene. Hold derfor god avstand til rein og husk båndtvangen.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, 934 23 318

Mye barmark øst for Balvatn i Sulitjelma Jim Tovås Kristensen

Mye barmark øst for Balvatn i Sulitjelma

Nord-Helgeland

Våren er i anmarsj selv om kuldegrader de siste dagene har bremset prosessen. Mildværet tidligere i april medførte overvatn mange steder. Her er det nå et nytt islag av varierende tjukkelse som ikke nødvendigvis bærer. Isen generelt er god så utfallet er kun våte føtter.

Mange elver har gått opp og det renner også delvis oppå snøen.

Skiføret er bra. Det er stort sett hardt og snøen ligger langt ned i skogen. Så en tur i vårsola er mulig stort sett overalt.

Kontaktperson: Arild Bjørge, 481 94 895

Sør-Helgeland

I høyden er det fine forhold for skiturer, med bra med snø og enda stort sett gode iser i vann og elvene er stort sett likeså. Lengre nede har våren kommet lengre, men enda fint føre for skiturer. Elvene har begynt å ta ut isen, mens i vatna er det åpent vann ved inn og utløp.

Hattfjelldal

Det begynner å bli vår i fjellbjørkeskogen. En del bekker har gått opp og en del myrdrag har laget åpne områder i snødekket. Vann begynner å få overvann og åpne innløps os i fjellbjørkeskogen. Men i fjellet over fjellbjørkeskogen er det godt snødekke og få tegn til overvann. Det er stort sett hardt og godt skiføre i fjellet

Kontaktperson Gustav Busch Arntsen, 901 47 127 (Hattfjelldal)

Kontaktperson Lars Lorentzen, 482 49 036 (Grane/Vefsn)

Jengelen i Børgefjell Gustav Busch Arntsen

Jengelen i Børgefjell

Fautbua -  åpen bu i Femundsmarka Sjur Åsgård

Fautbua, øst i Femundsmerka like ved riksgrensa til Sverige. Flott turmål i fint vær. Fikk nye forsyninger av ved sist uke.

Femundsmarka/ Rørosvidda

Det har vært en variert vinter hva angår vær- og føreforhold i Femundsmarka og på Rørosvidda. En knallfin påske ble avløst med regn og mildvær. Sjøene bløtna opp og på enkelte vann ble det svært vanskelig å ferdes. Femund hadde 10-20 cm overvann med et tynt snødekke/ skarelag. Mot sist helg tørka sjøene opp og det ble fint å ferdes igjen.

Denne uka har vi fått det som vi på dialekt kaller ett skikkelig «atthøgg». Det er vinterens siste krampetrekning. Noen få minusgrader og store snømengder. Det er fortsatt noenlunde tørt på sjøene, men det er tungt føre. Å dra pulk gjennom nysnøen nå er en kraftprøve. Vær forsiktig på sjø og vann. Isene er fortsatt i hovedsak trygge. Det er jevnt over fra 30 cm istykkelse og oppover. Men det åpner seg råker, og over strømmende vann som gjennom sund eller over grunner er isen blitt tynn og farlig.

Vær forsiktig i vassdragene Røa, Mugga og Langtjønnvassdraget. Det nye snølaget kan skjule dårlig is. Dette gjelder også på myrene. Det kan se fint ut, men plutselig brister det svake bærende laget og du står til knes eller djupere i slaps og myrvann. Trekkelgen som kom strømmende til Femundsmarka på etterjulsvinteren har vi de siste dagene sett på tur nordover igjen. Reinen fra Femund reinbeitedistrikt har også forlatt området og er på tur til kalvings landene lengre nord.

Kontaktperson: Sjur Åsgård, 952 31 505

God 1. mai helg til alle fjellfolk og sjekk Varsom.no før dere legger ut på tur!

Denne meldingen er koordinert og satt sammen av Kristian Sivertsen

Les mer om Statskog Fjelltjenesten her

Flere bilder finner du på flickr.com:

Troms

Nordland

Femundsmarka og Rørosvidda

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner du også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes på statskog.no og på ut.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.