Hopp til hovedinnhold
Raisduottarhaldi_nordtroms
Tarjei Gunnestad
Hytter og friluftsliv

Fine skiforhold og mye snø for årstiden

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Mye vestavær har ført til relativt mye snø for årstiden og fine forhold for de skiglade.

På ikke regulerte fjellvatn er isen trygg, men regnet i januar har gitt noe overvatn under et lag med tørrsnø.

Det er hovedinntrykket etter at Statskog Fjelltjenesten har befart fjellområdene i Nordland, Troms og Femundsmarka og Rørosvidda i de første dagene av februar 2022.

Skiføret er stort sett veldig bra. Mildvær og regn tidligere i vinter har gitt et hardt underlag selv langt opp i høgfjellet. Mange steder er det 10- 15 cm nysnø på toppen som gir et perfekt skiføre. I vindutsatte områder er det dog stort sett bare hard skare.

Se flere bilder Statskog Fjelltjenesten har tatt på flickr.com:

Femunden - Mot Svahke Store Svukku Sjur Åsgård

Fine forhold på isen! Femunden - mot Svahke Store Svukku

Nord-Troms

I Nordreisa er det mye snø i lavlandet. Ved Caraelv er det målt rundt 1 meter og 85 cm ved Sieimma. «Vi ser mange elg fra Saraelv og sørover. De bruker elva som transportvei og beiter aktivt på kantvegetasjonen. Særlig kalvene sliter med såpass mye snø. Turfolket anmodes om å ta særlig hensyn ved ferdsel i området», sier Kjetil Bjørklid.

Det er sørpe på en del av stillene på Reisaelva. Selv om isen tilsynelatende virker bra må ferdsel på elva som alltid utøves med forsiktighet! Elva er dynamisk, så forholdene kan endre seg svært raskt.

På fjellet har vinden satt sitt preg på snøen, det er fine forhold stort sett overalt der vinden ikke har blåst snøen bort. Det er en del skumle skavler på lesidene der det har samlet seg mye snø. Så vær obs på skredfarlig terreng!

I Nordreisa har vi målt 45 – 60 cm med god is, 10 -40 cm med sørpe og 30 cm med snø på de vann vi har undersøkt på vestsiden av Reisadalen. De ivrigste har allerede begynt isfiskesesongen.

I Kvænangen er det godt med snø. Det har nok vært noe mildere enn i Nordreisa og dermed er det ikke fullt så løst.

Vi observerer også her mange elgtråkk i lavlandet. I lia fra kraftstasjonen og opp mot fjellet står det flere dyr. Dette er like ved området der scooterløypa går, så vis aktsomhet. Dyrene må ikke forstyrres unødig.

Den 27. januar var det fine forhold Inne på fjellet. Skiftende vindretninger hadde gjort snødekket flatt som et stuegulv, og med et skarelag på toppen.

Her ser vi at det har samlet seg mye snø i le-heng og bekkedaler. «Selv om det per dato bare meldes moderat skredfare i regionen, kan slike steder bygge opp betydelige hengeskavler. Det er all grunn til å være ekstra oppmerksom!», oppfordrer Kjetil Bjørklid.

I Kvænangen har vi målt isen på Abbujav’re (692moh) til 120 cm med tydelige lagdelinger. Vann mellom lagene gjør at det blir mye sørpe i borehullet. Det er ca 10 cm snø på vannet.

På Lasojav’re (543 moh) var det lite snø og 2 ismålinger viste 75 – 80 cm homogen stålis.

Corrujav’rit (315 moh) hadde ca 20 cm snø, og to målinger viste 70 cm homogen stålis.

Alle disse vatna er imidlertid regulerte og isforholdene kan variere ganske mye på ulike plasser på vatnet. Nær elve/bekke innløp vil det fort kunne være mer lagdeling i isen.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Det er mye snø i Reisadalen John Ivar Larsen

Det er mye snø i Reisadalen

Senja og Midt-Troms

Flere uker med snøfall ble etterfulgt av et par dager med regn og mildvær. Deretter fulgte et lett snødryss og en kuldeperiode med klarvær, som vi nå er inne i. «På Senja har dette resultert i solide snøforhold. Et kompakt, bærende skarelag med 15cm lett snø på toppen gjør terrenget lettgått og nedkjøringene til en lek», sier Kjetil Letto.

Det samme gjelder til en viss grad også indre strøk. Skibotn og Dividalen fikk sin dose med mildvær som sørget for en god såle med kompakt snø i bunn. I skogen ligger det rundt 20cm løssnø på toppen. På utsatte steder og i snaufjellet er snøforholdene mer vindpåvirket og hardpakket.

Vær oppmerksom på usikre isbroer.

Isen er solid og trygg på samtlige vatn, med istykkelse fra 40-80cm. På alle vatn er det overvatn, men på toppen av dette ligger det en bærende ishinne.

Kontaktperson: Kjetil Letto, 997 94 194

Snøskred i Årsteinhornet Fra 1000moh til fjorden Fredrik J. Jenssen

Snøskred i Årsteinhornet fra 1000 moh til fjorden

Ofoten – og Sør Troms

«Etter lang tid med mye uvær på fjellet, er det endelig klarnet opp og føret har satt seg. Det er kommet mye snø, men også våt nedbør, og sammen med sterk vind, har været satt sitt preg på fjellet i Ofoten og Sør-Troms», sier Arild Bondestad i Fjelltjenesten.

Det er mye snø både i lavlandet og på høgfjellet. Ved riksgrensen på Bjørnfjell målte vi snødybden til 1,9 m, og i Norddalen, i Skjomen, til 78 cm. Mildværet og vinden har ført til hardt og skavlete føre, men mange steder er skiføret allikevel bra. På sjøer og vatn er det mere overvann enn snø på isen opp til over 700 m.o.h. Myrer i lavlandet har også delvis magasinert mye vann under snøen.

Det er svært dårlige beiteforhold mange steder i fjellet og reinen sliter med å komme gjennom snøen. Vis derfor hensyn til dyrene.

Lyset og sola er tilbake, så det er gode muligheter for fine turer i skog og mark. God tur!

Kontaktperson: Arild Bondestad, 913 19 038

Fra Bjørnfjell med Rombakstøtta til høyre og Kongsbakktind til venstre Arild Bondestad

Fra Bjørnfjell med Rombakstøtta til høyre og Kongsbakktind til venstre

Salten

I Salten er det nå fine forhold i fjellet for en skitur. Etter en lengre periode med mye vind og nedbør har forholdene stabilisert seg, og det er generelt flatt og fint i fjellet. Det er et godt skiføre i høyden, mens det i fjellskogen er noe løsere føre der vinden ikke har tatt.

«Det er rikelig med snø i fjellet for årstiden å være, og snømengdene ligger mellom 60 cm og 1,2 meter», sier Jim Kristensen.

Vær oppmerksom på at enkelte bekker og mindre elver fortsatt kan være åpne eller ha svak is. På ikke regulerte fjellvatn er isene trygge, men på grunn av regnet i januar har de fleste noe overvatn under et lag med tørrsnø. Balvatnet i Sulitjelma er målt i fast trasé over vannet og her var isen 45 cm i ett lag.

Vi ber turgåere ta et særlig hensyn til rein på beite, og la den få beite i fred. Dette på grunn av mye is-skare og stedvis dårlige beiteforhold i fjellet.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, 934 23 318

Balvatn i Saltdal kommune Jim Tovås Kristensen

Balvatn i Saltdal

Nord-Helgeland

«Isen er god og skiføret er stort sett veldig bra, mengnværet har medført islag på områder som ikke har vært snødekket. Dette kan gi noen ubehagelige overraskelser og utfordringer i brattere terreng.», advarer Arild Bjørge. Mildvær og regn tidligere i vinter har gitt et hardt underlag selv langt opp i høgfjellet. Mange steder er det 10- 15 cm nysnø på toppen som gir et perfekt skiføre. I vindutsatte områder er det dog stort sett bare hard skare.

Kontaktperson: Arild Bjørge, 481 94 895

Vindturbiner med Finnknean bak i Vefsn Lars Lorentzen

Vindturbiner med Finnknean bak i Vefsn

Sør-Helgeland

«Det er brukbart med snø, men det varierer mellom områder. Mange bekker er åpne med rennende vann. Dette gjelder også til dels over tregrensen. Viktig å være oppmerksomme på dårlige snøbruer over bekker og overvann på innsjøer. Dette er en følge av mildvær og regn i januar», sier Lars Lorentzen.

En del skavler har bygd seg opp i fjellet, men ellers er det fine forhold for skiturer de fleste områder. Mildvær og regn i januar gjorde at det dannet seg et skarelag i snøen over flere områder som bærer en person på ski nokså bra.

Unkervatn. 26.01: 6 cm med tørr snø på toppen. 5 cm med dårlig sørpe is på toppen. 12 cm med overvann, etterfulgt av 44 cm god is.

Storvatnet. 26.01: 20 cm med tørr snø på toppen. 5 cm med dårlig sørpe is på toppen. 26 cm med vann/sørpe etterfulgt av 34 cm med ok is.

Krutvatn. 27.01: 15 cm med tørr snø på toppen. 5 cm med dårlig sørpe is. 23 cm med hovedsakelig vann etterfulgt av 52 cm med ok is.

Kontaktperson Gustav Busch Arntsen, 901 47 127 (Hattfjelldal)

Kontaktperson Lars Lorentzen, 482 49 036 (Grane/Vefsn)

Susna er for det meste åpen Gustav Busch Arntsen

Susna er for det meste åpen

Femundsmarka og Rørosvidda

En forholdsvis snørik og vindfull vinter har sørget for gode forhold for skigåing og friluftsliv. Snøen bærer brukbart til at det er såpass tidlig på vinteren. Særlig i høyden er snøen pakka til godt skiføre. Det er mer eller mindre overvann og sørpe med et snølag over på de aller fleste sjøer og tjern.

Foreløpig bærer snøen slik at skiløperen ikke når ned i overvannet på de vannene som ligger litt skjerma for vind. Typisk kan det være ca 30-50 cm snø på disse vannene med 5-15 cm overvann/sørpe.

«Isen på Femund er ca 40 cm tykk med 10 cm snø. Her er det lite eller ikke noe overvann. Det er trygge og gode iser, men vær forsiktig rundt inn- og utløp, og over åer og elver. Tjukke snøbruer over elvene gir falsk trygghet», advarer Sjur Åsgård i Statskogs Fjelltjenesten i Midt-Norge.

Alt ligger til rette for fine turer i Femundsmarka og områdene rundt utover i ferbuar!

Kontaktperson: Sjur Åsgård 95231505

Fint skiføre i Femundsmarka uke 5 2022 Sjur Åsgård

Fint skiføre i Femundsmarka

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner man også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes på statskog.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur. Alle Statskogs utleiehytter og åpne buer og koier finner du også på ut.no

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - http://www.nve.no/- finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

Les mer om Statskog Fjelltjenesten

Sammenfattet av Kristian Sivertsen