Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Hundetrening på Statskogs grunn
Hundetrening Foto: Kristian Eiken Olsen

Hundetrening på Statskogs grunn

Dette er terreng som er egnet for å forberede hunden på de ulike jakttypene. Her kan du trene hund lovlig.  I perioden  1. april – 20. august er det også båndtvang i disse områdene.

Om båndtvang i hundeloven (lovdata.no)

​I Midt-Norge og i Sør-Norge må du kjøpe treningskort for et spesifikt felt og for den ønskede perioden. Det finnes både dagskort og periodekort avhengig av felt.  For hundetrening på Statsallmenning i Sør-Norge, ta kontakt med Norges Fjellstyresamband . For jakthundtrening i Nordland og Troms,  ta kontakt med Friluftstorget (kontaktinfo nedenfor).

  • Vis aktsomhet overfor beitedyr, villrein, tamrein og andre brukere av utmarka.
  • Det er kun tillatt å slippe en hund om gangen for hver kortinnehaver (personlig kort)
  • Hundene skal ha sauerenhetsbevis.
  • All trening skal følge aktsomhetskravene i hundeloven, viltloven og reindriftsloven.
  • Organisert bruk av feltet (eksempel jaktprøver/ treningssamlinger) skal avtales særskilt med Statskog eller fjellstyrene på statsallmenninger i Sør-Norge.

Når er hunden i en treningssituasjon?
  • Du har lov til å gå med hunden løs når det ikke er båndtvang. Det betyr imidlertid ikke at du kan slippe den fritt.
  • Du skal ha kontroll over hunden og den skal være i din umiddelbare nærhet. 
  • Du må ha grunneiers tillatelse til å drive jakthundtrening. Dvs. trening av hunden på vilt. 
 
Grensen er ikke knivskarp men er i praksis relativt lett å observere. En kan altså ikke slippe hunden slik at den går ut i søk som den normalt gjør under jakt - da driver du jakthundtrening.
 

Statskogs hundetreningsfelt med kortsalg på inatur.no
 
Sjekk tilbudene for type kort (dag/uke/sesong) og jakttider.

For spørsmål, ta kontakt med:
 
Statskog Friluftstorget
Tlf Ring 07800, tast 1
E-post friluftstorget@statskog.no
 
Interne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no