Markedsarbeid for å øke etterspørselen av viltbaserte råvarer