Hopp til hovedinnhold
Obj17 treindusti Istock skynesher istock.com/skynesher

10 millioner gode grunner til verdiskaping på statsgrunn i Norge

Skaper verdier i samspill

DETTE ER EN TESTSIDE

Vi deler ut 10 millioner kroner hvert år til gode tiltak.

Slik skaper Statskogfondet verdier i samspill med samfunnet der Statskog er grunneier. Dette er en del av måten Statskog ivaretar sitt samfunnsansvar.

Fondet er spesielt rettet inn mot å styrke næringsutvikling, men kan også bidra til å skape og ivareta andre viktige samfunnsverdier.

Hvem kan søke?

Alle organisasjoner kan søke om midler. Du trenger altså et organisasjonsnummer.

I søknaden oppgir du en særskilt "tiltakskommune", selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier og tiltaket må bidra til å skape verdier der.

Her er en oversikt over Statskogs eiendommer

Obj11 mat Helgeland Kolonial mostphotos Mythiya Photography Mostphotos.com/Mythiya Photgraphy

Når kan du søke?

Du kan søke i hele februar hvert år. I den måneden ligger søknadsskjemaet tilgjengelig nederst på denne nettsiden.

Vi støtter ikke tiltak som allerede er gjennomført.

Du får vite innen utløpet av april om du får støtte eller ikke. Alle søkere får tilbakemelding på e-post eller SMS.

De som får støtte, signerer en avtale som sikrer at midlene brukes som forutsatt. Alle tildelinger gjøres kjent i media og synliggjøres på Statskogs nettsider.

Sherpatrapp Mats Hoel Johannessen Mats Hoel Johannessen

Hvem får støtte?

Statskog innvilger eller avslår søknader etter en helhetsvurdering. Ved søknader i statsallmenning vil vi ha samråd med Norges fjellstyresamband.

Tildelingsnivået er normalt mellom 50 000 - 200 000 kroner. I særlige tilfeller kan nivået være høyere. Tildelingen kan representere hele eller deler av summen du har søkt om.

Får du avslag i en runde, kan du søke igjen og kanskje nå opp i neste runde.

Målet vårt er å gi støtte som skaper variert verdiskaping i lokalsamfunnene over tid. Du får ingen særskilt begrunnelse ved avslag på støtte.

Obj7 bruer Altevatn mostphotos Sherii Mostovyi mostphotos.com/Sherii Mostovyi

Når får du støtten?

Vi behandler søknadene innen utgangen av april. Alle som får støtte, må signere avtale med oss. I avtalen forplikter søkeren seg til å bruke midlene som forutsatt i søknaden. Avtalene signeres digitalt.

Når prosjektet som har fått støtte er ferdig, leverer man en sluttrapport. Når denne er godkjent vil Statskog betale ut de tildelte midlene.

Frist for gjennomføring er ett år. Vi kontakter deg på SMS når fristen nærmer seg. Her får du lenke inn til skjema for sluttrapport knyttet til ditt prosjekt. Du vil her også få mulighet til å be om forlengelse av fristen med ett år. Slik forlengelse kan innvilges inntil to ganger før støtten faller bort.

Gjennom samme lenke kan du også takke nei til tildelt støtte, for eksempel om prosjektet ikke blir gjennomført.

På sykkeltur i Storjord Karoline O.A. Pettersen

Før du starter på søknaden

I søknaden skal du oppgi en god del informasjon. Husk at du kan lagre søknaden og fortsette senere.

Fyll inn så gode beskrivelser som du får til i tekstfeltene. Den vil være grunnlaget for våre pressemeldinger og beskrivelse på våre nettsider. Det er ikke tilstrekkelig å laste inn vedlegg som beskriver tiltaket ditt.

Under her finner du lenke inn til søknadsskjemaet. Det vises kun i februar mens søknadsvinduet er åpent.

((DETTE ER EN TEST, OG SØKNADSSKJEMAET ER DERFOR SYNLIG NEDENFOR))

Hengebro Carl Norberg

Her søker du

Ha organisasjonens kontonummer klart før du starter søknadsprosessen. Du kan lagre søknaden og fortsette senere. Fyll inn så gode beskrivelser som du får til i tekstfeltene. Teksten brukes ved beskrivelser i pressemeldinger og på våre nettsider.

Kontakt i din region

Alle søkere får informasjon om tilslag eller avslag. Har du behov for avklaringer i forbindelse med søknadsprosessen, kan du kontakte leder i den regionen.

Knf

Knut Fredheim

regionsjef Troms
Kontorsted: Moen

Epost: knf@statskog.no
Tlf: 400 29 610

Tbn

Tore Bjørnstad

regionsjef Nordland
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: tbn@statskog.no
Tlf: 900 48 023

Ahd

Arnhild Holstad

regionsjef Midt-Norge
Kontorsted: Meråker

Epost: ahd@statskog.no
Tlf: 913 78 584

Jnb

Jan Helge Nordby

regionsjef Sør-Norge
Kontorsted: Lillehammer

Epost: jnb@statskog.no
Tlf: 953 67 052

Hvorfor Statskogfond for verdiskaping?

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på en femtedel av Fastlands-Norge og skal legge til rette for næringsutvikling og annen verdiskaping.

Statskogfondet er en del av hvordan Statskog løser sitt oppdrag og tar samfunnsansvar. Vi vil skape verdier på vår grunn sammen med andre.

Det har lenge vært en egen støtteordning med varierende størrelse på statsallmenning, finansiert gjennom «Grunneierfondet».

Statskog etablerte en tilsvarende støtteordning i 2006 for statsgrunn i Nordland og Troms, noe som har bidratt med over 30 millioner kroner til disse regionene hvert år siden oppstarten.

For å gjøre det enklere å søke, har vi nå slått sammen støtteordningene. Det blir lettere å søke og lettere å se hva som har fått støtte.

I oversikten på kartet finner du tildelinger i Nordland og Troms fra og med 2021, og tildelinger i resten av landet fra 2023.

Mektig fossefall i Storjord - Saltfjellet Jim T. Kristensen