Hopp til hovedinnhold
Ut på tur 2 JKR Jim Tovås Kristensen

2 millioner gode grunner til utvikling i Nordland og Troms

Statskogfondet for Nordland og Troms

Statskogfondet er en økonomisk støtteordning i Nordland og Troms.

Fondet skal styrke næringsutvikling og friluftsliv i kommunene hvor Statskog er grunneier.

Statskog bidrar hvert år med to millioner kroner til fondet. Midlene fordeles likt mellom Nordland og Troms.

UNDER UTVIKLING: Vi jobber med å utvikle et felles fond for verdiskaping på Statskogs grunn både i Nordland og Troms og på all annen Statskoggrunn i hele landet. Informasjon om det nye fondet vil bli lagt ut på disse sidene.

Hvem kan søke?

Alle typer organisasjoner kan søke om midler, både private og offentlige organisasjoner. Dette inkluderer også lag og foreninger med organisasjonsnummer. Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner.

Statskogfondet er begrenset geografisk til Nordland og Troms. I søknaden må du oppgi en særskilt "tiltakskommune", selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier, slik at vi sikrer forankring av tiltakene på Statskogs grunn.

Vi presenterer alle tildelinger her på nettsidene. Der kan du se hvem som har fått støtte før og hva de fikk støtte til.

Obj17 treindusti Istock skynesher istock.com/skynesher

Når kan du søke?

Du kan sende inn søknad til fondet i mai hvert år. Etter at vi har vurdert alle søknadene, skjer årets hovedtildeling fra fondet.

Vi har ekstra søknadsperiode i september dersom det er gjenstående midler i fondet som gir grunnlag for en ekstra runde.

Du søker ved å bruke et spesialtilpasset elektronisk skjema for ordningen. Vi gjør skjemaet tilgjengelig nederst på denne nettsiden i søknadsperiodene.

Søk i tide. Vi støtter ikke tiltak som allerede er gjennomført.

Obj11 mat Helgeland Kolonial mostphotos Mythiya Photography Mostphotos.com/Mythiya Photgraphy

Når vet du om du får støtte?

Etter endt søknadsperiode vurderer Statskogs regionsjefer i Nordland og Troms alle søknadene som er kommet inn. Valg av prosjekt som får støtte skjer etter en helhetsvurdering, slik at ordningen totalt sett bidrar til næringsutvikling og friluftsliv i sine respektive regioner over tid.

Hovedtildelingen gjøres kjent så snart behandlingen er ferdig, senest i august hvert år.

Alle søkere får tilbakemelding etter at støttemidlene er fordelt, både de som får tilskudd og de som ikke nådde opp i denne runden.

De som får støtte signerer en avtale som sikrer riktig bruk av midlene. Alle tildelinger blir gjort kjent i media, og illustreres på Statskogs nettsider.

Obj7 bruer Altevatn mostphotos Sherii Mostovyi mostphotos.com/Sherii Mostovyi

Hvor mye kan du få i støtte?

I søknaden beskriver du tiltaket du søker støtte til og hvordan du tenker å finansiere det.

Tildelingsnivået fra vår støtteordning varierer normalt mellom 50 000 - 200 000 kroner.

Tildelingen kan representere hele eller deler av summen du har søkt om.

Selv om du får avslag i en runde, kan du nå opp i neste runde.

Obj12 anleggsmaskin Arena Creative2 Arena Creative/mostphotos.com

Hvor skjer prosjektet ditt?

Statskogfondet er begrenset geografisk til Nordland og Troms.

I søknaden må du også oppgi en særskilt "tiltakskommune", selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier. Dette er for å sikre forankring av tiltakene på Statskogs grunn.

Sherpatrapp Mats Hoel Johannessen Mats Hoel Johannessen

Hvorfor Statskogfond for Nordland og Troms?

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal blant annet legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv.

Statskogfondet bidrar på denne måten til gjennomføring av Statskogs oppdrag, og er et element i statsforetakets oppfølging av sitt samfunnsansvar.

Statskog har hatt en tilsvarende støtteordning fra 2006, med totalt ca 30 millioner til prosjekt i Nordland og Troms siden oppstarten.

På sykkeltur i Storjord Karoline O.A. Pettersen

Kontakt i din region

Alle søkere får informasjon om tilslag eller avslag. Har du behov for avklaringer i forbindelse med søknadsprosessen, kan du kontakte den aktuelle regionsjefen.

Knf

Knut Fredheim

regionsjef Troms
Kontorsted: Moen

Epost: knf@statskog.no
Tlf: 400 29 610

Tbn

Tore Bjørnstad

regionsjef Nordland
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: tbn@statskog.no
Tlf: 900 48 023