Buvika - utleiehytte Torkel Skoglund

Råd og retningslinjer for redusert smittefare på Statskog-hytter

Tiltak som følge av korona-viruset:

Smittepresset på Statskogs hytter er relativt lavt. For å redusere risikoen ytterligere ber vi alle leietakere følge råd og retningslinjer på helsenorge.no og fhi.no, samt råd og retningslinjer i dette informasjonsskrivet.

Hvis du mistenker smitte

 • før hytteoppholdet
  • ikke oppsøk Statskog-hytta. Kontakt vårt friluftstorg, tlf 742 13 000
 • under oppholdet
  • avslutt oppholdet og send oss snarest mulig et SMS-varsel på vårt smittenummer (900 69 170), slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.
 • etter oppholdet, inntil 14 dager
  • send snarest mulig et SMS-varsel på vårt smittenummer (900 69 170), slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Alle henvendelser om hytteforholdet skal rettes til Statskogs friluftstorg på tlf 74 21 30 00. Smittenummeret må kun brukes for å varsle Statskog om smitte/mistanke om smitte.

Forholdsregler ved ankomst og avreise

 • ved ankomst til hytta
  • vask alle berøringsflater (håndtak og lignende). Bruk helst engangsklut med såpe og vann
  • ha med deg engangskluter, såpe, engangsutstyr for bespisning og toalettpapir
  • ønsker du å bruke hånddesinfeksjon, må du ta med dette selv
 • ved avreise fra hytta
  • gjør ordinært renhold med såpe og vann
  • husk spesielt vask av alle berøringsflater (håndtak, armlener og lignende)


Med ønske om et opphold i norsk natur, fri for stress og smitte!

Hilsen oss i Statskog