Roskreppfjorden - utsikt

Eiendom

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Eiendommene skal drives bærekraftig med hensyn til naturvern, friluftsliv og tilfredsstillende økonomisk resultat. 

Statskogs eiendommer

Statskog forvalter og utvikler 59 millioner dekar statsgrunn i hele landet på vegne av fellesskapet. Dette skaper verdier til staten og sikrer befolkningen tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Les mer

Tomtefeste

Statskog arbeider aktivt med tomtefeste og arealleie. Å utvikle eiendommene bidrar til lokal næringsutvikling og tilgjengelige hyttetomter.

Les mer

Eiendomsutvikling

Aktiv eiendomsutvikling gir lokal og nasjonal verdiskaping. Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte næringsprosjekt og utviklingstiltak på statsgrunn. Vi har også en særskilt støtteordning i Nordland og Troms.

Les mer

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Les mer

Hyttetomter

Statskog har tilgjengelige hyttefelt i de fleste av landets regioner. Dels etableres dette alene av Statskog, dels går vi sammen med andre aktører for å legge til rette for hyttebygging.

Les mer

Statsallmenninger

26 millioner dekar av Statskogs eiendom er statsallmenning. Dette utgjør hoveddelen av våre eiendommer i Sør- og Midt-Norge

Les mer