Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Skogsbilveier
Skogbilveg i Kvalpskarmo, Hattfjelldal Foto: Wiggo Bråten

Skogsbilveier

Statskog har et utstrakt skogsbilveinett. Veiene benyttes også i forbindelse med Statskogs øvrige virksomhet og tilrettelegging for friluftsliv.


 

  • Statskog har ansvar knyttet til 1 475 skogbilveianlegg og 6 300 km skogsbilvei
  • De aller fleste veiene er på foretakets egne eiendommer
  • For enkelte veier har Statskog ansvar alene, mens andre veier er fellesveier
  • Veiene brukes av alle virksomhetsområdene i Statskog (skog, friluftsliv, eiendom), og av ulike eksterne rettighetshavere og brukere
  • Mange veier er åpne, med eller uten bomavgift, mens noen veier er stengt for allmenn ferdsel. Se pilotprosjekt om bomavgift på mobil.
  • For hver kubikkmeter tømmer som avvirkes bruker Statskog 20-25 kroner til bygging, opprusting og vedlikehold av skogsveier

​ 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no