Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Skogkultur
Ungskogpleie  Foto: Wiggo Bråten

Skogkultur

Skogkultur innebærer både etablering av ny skog etter hogst og stell av ungskog. Skogkulturarbeidet er en investering for å sikre kortere ventetid og god kvalitet på den nye skogen.


 

  • For hver kubikkmeter tømmer som avvirkes bruker Statskog 25-30 kroner til å etablere ny skog
  • Halvparten brukes til planting og såing, mens den andre halvparten går med til stell av ungskog
  • Det utføres tynningshogst på om lag 15 prosent av årlig avvirkningsareal og foryngelseshogst på om lag 85 prosent av arealet

 

 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no