Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Ressursregistrering og disponering
Skogressurser i Trøndelag

Ressursregistrering og disponering

Registrering, analyse og ajourhold av skogressursdata fra eiendommene. er grunnlaget for å sikre et langsiktig, forsvarlig aktivitetsnivå i skogen.

Dette er viktig for at virksomheten skal kunne ta nødvendige hensyn til miljøforhold og friluftsliv.

  • Statskog følger PEFC Norsk skogstandard for et bærekraftig skogbruk
  • Ressursdisponeringen tar utgangspunkt i skogbruks- og landskapsplaner som gir oversikt over skogressurser og de forhold som skogbruket skal ta hensyn til
  • Slike hensyn på arealer er viktig for bevaring av biologisk mangfold, kulturminner og for forskjellige friluftsaktiviteter
  • Planene ajourholdes etter at aktivitet er utført i skogen

 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no