Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Miljøprinsipper for skogbruksvirksomheten
Foto: Tor Gunnar Faye

Miljøprinsipper for skogbruksvirksomheten

Statskog sin skogbruksvirksomhet er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden av Det Norske Veritas.


​Statskogs miljøprinsipper

Dette sikrer at drift og forvaltning av skogressursene skjer i samsvar med Norsk PEFC-skogstandarden.

Statskog skal:

 • Bidra til å opprettholde og videreutvikle skoglandskapets naturlige variasjonsrikdom og livsmiljøer
 • Følge standardene for et bærekraftig skogbruk som er fastsatt i Norsk PEFC-skogstandard 
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten
 • Stadig å forbedre miljøkvaliteten i sin virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd i organisasjonen
 • Hindre forurensning
 • Statskog skal ha fokus på fornybar og CO2 nøytral energi

Allmennheten skal ha innsyn i Statskog sine miljøprinsipper og på forespørsel tilgang til miljøregistreringer.

 

Statskogs miljøpolitikk
Statskog skal drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk med fokus på forvaltning, avvirkning og fornying. Dette skal oppnås gjennom gode rutiner for innkjøp og oppfølging av tjenester, som driftsplanlegging, avvirkning, og skogkultur. 
 
Statskog skal:
 • Følge standardene for et bærekraftig skogbruk som er fastsatt i Norsk PEFC skogstandard.
 • Bedre ressursoversikten og planleggingsverktøyet for å sikre effektiv og bærekraftig drift.
 • Forvalte skogressursene riktig i et klimaperspektiv for å bidra til økt binding av CO2 gjennom riktig skogkultur og bruk av plantemateriale med god kvalitet.
 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten.
 • Stadig forbedre miljøkvaliteten i sin virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom kompetanseoppbygging i alle ledd i organisasjonen.
 • Hindre forurensning fra sin virksomhet.
 • Ivareta og tilpasse foretakets skogbruksaktiviteter til regionale og lokale forhold.
 • Ha økt fokus på lukka hogster
 •  Utvikle landskapsøkologisk planer på noen utvalgte eiendommer.

Statskogs miljøsertifiseringer og rapporter finner du her

 
For spørsmål om Statskogs miljø- og kvalitetstyringssystem, ta kontakt med:
 
Miljø- og kvalitetsansvarlig
 
Jostein Saus
Tlf: 07800
Mobil:
905 46 760
E-post
 

​ ​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no