Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Avvirkning og salg av tømmer
Foto: Geir Wagnild

Avvirkning og salg av tømmer

Hogst og fremkjøring av tømmer til skogsbilveg og salg av tømmeret til industri er kjerneaktivitetene i forretnings-virksomheten skogbruk. Så godt som hele kvantumet avvirkes med maskiner.

  • Årlig avvirkes 380 000 m3 tømmer på Statskogs eiendommer
  • Ca 10 000 m3 av dette er tømmer som tilhører gardsbruk med bruksretter i statsallmenninger i Sør- og Midt-Norge
  • Det meste av tømmeret overdras til kjøper framdrevet ved skogsbilvei, mens en liten del av tømmeret selges stående på rot i skogen
  • Det meste av tømmeret selges for produksjon av papir og bygningsmaterialer, ”massevirke” til papirindustrien og ”skurtømmer” til sagbruk
  • Avvirkning og salg av tømmer blir løst gjennom tjenestekjøp i hovedsak fra Glommen Skog AS og SB Skog AS.
  • Salg av vedteiger (selvhogst ved) og småpartier tømmer på rot til privatpersoner og lokale småbedrifter håndteres gjennom Statskogs regionkontorInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no