Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Skogbruk > Areal og produksjon
Skog ved Løkemyrodden i Kongsberg Foto: Thomas Xavier Floyd

Areal og produksjon • Skogarealet i Statskog utgjør 10 070 000 dekar. Dette utgjør 17 prosent av Statskogs areal
 • Produktivt skog utgjør 4 727 000 dekar eller ca 47 prosent av det skogkledde arealet på Statskogs eiendommer
 • Produktiv skog utgjør seks prosent av det produktive skogarealet i Norge
 • Det avvirkes 380 000 m3 tømmer på Statskogs eiendommer. Det er omtrent fem prosent av avvirkningen i Norge
 • Det meste av arbeidet i skogbruket i Statskog utføres av innleide entreprenører, og så godt som hele kvantumet avvirkes med maskiner
 • Statskog utvikler nytt og moderne planleggingsverktøy (pdf)
 
 
Interesser knyttet til Statskogs skogareal
 • Statskog skal drive et langsiktig og bærekraftig skogbruk med fokus på forvaltning
 • Jakt, fiske og annet friluftsliv
 • Bevaring og sikring av biologiske og kulturhistoriske verdier
Miljø
 • Mange av Statskogs eiendommer er helt eller delvis vernet etter Naturvernloven
 • Av skogarealet i Statskog er 1 294 000 dekar vernet eller foreslått vernet. Dette utgjør 13 prosent av skogarealet
 • Av det produktive skogarealet er 364 000 dekar vernet eller foreslått vernet. Dette utgjør åtte prosent av det produktive skogarealet
 • Statskog følger miljøkrav fastlagt i lover og forskrifter, og skogbruksnæringens selvpålagte bestemmelser i Norsk PEFC skogstandard for et bærekraftig skogbruk.
 • Statskogs skogbruk er sertifisert etter ISO 14001 med en uavhengig kontrollinstans
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no