Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Ofte stilte spørsmål
 

Ofte stilte spørsmål

 

expand Spørsmål: Alder: Hva er aldersgrensen for å jakte ?
expand Spørsmål: Beverjakt: Hvordan skal vi oppdateres på hvilke vann / vassdrag det kan jaktes i?
All beverjakt blir lagt ut på www.inatur.no
expand Spørsmål: Driftsplan: Hva er en driftsplan?
expand Spørsmål: Elg/hjort/rådyrjakt: Når skal kopi av ”godkjent ettersøkshund” sendes inn?
Det er ikke nødvendig å sende inn dette. Vil bli kontrollert i felt av oppsyn på lik linje med andre dokumenter som jeger skal ha med seg under jakta:
 • Betalt jegeravgift
 • Våpenkort
 • Jaktkort/tillatelse til å jakte

Noen kommuner krever kopi og det vil da bli etterspurt/se på jakttilbudet.

expand Spørsmål: Elg/hjort/rådyrjakt: Hva er en ettersøksekvipasje?
expand Spørsmål: Elg/Hjortejakt: Er det ulike regler for jakt på elg og hjort?
Med unntak av navn på dyrekategorien, hind og bukk i stedet for ku og okse, er alt identisk med elgjakta.
expand Spørsmål: Elg/Hjortejakt: Hvorfor må jegere føre Sett–Elg skjema (sett-hjort)?
expand Spørsmål: Elgjakt: Finnes det en oversikt over overnattingstilbud i Femundsmarka statsskog i forbindelse med jakt?
Flensmarka og Femundsåsen

Femundsmarka, øst for vassdraget

 • Røsanden
 • Nordviksanden
 • Hestbetåsbua

De to førstnevnte kan leies ved å kontakte Langen Gjestegård tlf: 72413718 / 92066099

Hestbetåsbua leies ut av Statskog under elgjakta tlf: 07800 (tast 2)

 

expand Spørsmål: Elgjakt: Hva betyr dyrekategori ?
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er en bestandsplan?
Plan for et større område (vald) som får antall fellingstillatelser som frie dyr for hele planperioden (inntil 5 år) og skal nå et mål i %-vis fordeling av hvilke dyrekategorier  som skal felles.  Valdet fordeler internt hvilke typer dyr jaktlaga kan jakte på årlig.
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er et innenbygds jaktlag?
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er et jaktfelt ?
Det området som det tillates jakt på, v/ kontrakt. Mange blander bruken av vald og jaktfelt, og mange bruker vald når de spør om info om jaktfelt. Et vald kan bestå av mange jaktfelt.
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er et tilleggsdyr?
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er et vald ?
Det er et avgrenset område som får tildelt fellingstillatelse fra kommunen.  Rettighetshaver organiserer inndeling i antall jaktfel/tilbud.
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er et veieskjema?
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er fellingsavgift?
Alle må betale et beløp pr felt dyr til kommunen. Statskog fakturerer dette sammen med sluttoppgjøret for jakta.
 
Maksismalavgifter fastsettes av Direktoratet for naturforvaltning (DN). For satser se DNs nettsider.
Det er imidlertid kommuner med andre satser.
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er grunnavgift/grunnpris?
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva er ovarie? Hvorfor skal jeger ta vare på dette?
Kjønnsorgan fra hodyr som er 1 ½ år og eldre, for å kontrollere om dyret var ”gravid” og om det har hatt kalv (er) før
expand Spørsmål: Elgjakt: Hva har du lov å skyte – ut ifra gitt kvote ?
expand Spørsmål: Elgjakt: Hvordan prises felte dyr?
Det er progressive priser (øker med økende vekt), med unntak av kalv.

Det er 4 matriser:
 • ½ år ku
 • 1 ½ år okse
 • eldre ku
 • eldre okse

For de aller fleste områdene har vi samme matrise,
men i bl.a. Agder/Gjerstad har vi lavere vekter på dyrene, og dermed en annen matrise

expand Spørsmål: Elgjakt: Hvorfor må jegeren ta vare på kjeven?
expand Spørsmål: Elgjakt: Må jegere ha gjennomgått skyteprøve?
Alle som skal jakte storvilt må på skytebanen og få en godkjenning – ved at 5 skudd (med unntak av combi-våpen) er innenfor et gitt område på viltfigur (avstand 100 m)
expand Spørsmål: Elgjakt: Må jegere ha våpenkort?
expand Spørsmål: Elgjakt: Må man ha tillatelse til å sette opp jakttårn?
Dette skal grunneier gi tillatelse til før det settes opp. Vanligvis bør tillatelsen følge jaktlaget slik at de fjerner tårnet når kontraktsperioden er over.
expand Spørsmål: Feilfelling: Hva skjer ved feilfelling?
expand Spørsmål: Gevær: Hva slags type gevær bør brukes på jakt?
expand Spørsmål: Gjestejeger: Hva er en gjestejeger?
expand Spørsmål: Hund: Er det tillatt å jakte med hund på småviltjakt?
Dersom intet annet er sagt er det som hovedregel tillatt å jakte med hund hos oss. Vi har samme pris for jakt med og uten hund.
expand Spørsmål: Hund: Kreves det sauerenhetsbevis for å jakte med hund?
expand Spørsmål: Jakt : Er det mulig å overføre en jaktperiode eller deler av en jaktperiode til andre når jeg ikke skal benytte den selv?

Dette er dessverre ikke mulig å overdra jakt til andre. Alle typer jaktkort i Statskog er personlig og kan ikke overdras en annen jeger.  Årsaken til dette er for å unngå spekulasjoner i forbindelse med kjøp av jaktkort i spesielt attraktive perioder og spesielt populære felt. Statskog ønsker lik tilgang på jakt for alle.


expand Spørsmål: Jakt inkl. hytte: Hvorfor har vi ikke felt som kan leies flere år på rad med hytte?
expand Spørsmål: Jaktkort: Går det an å bestille kort for andre jegere (småvilt)?
Det er mulig dersom du har vedkommendes jegeravg.nr og fødselsdato.
expand Spørsmål: Jakttider: Hvor finner jeg oversikt over ulike jakttider?
expand Spørsmål: Jakttider: Hvorfor kan en ikke jakte småvilt etter jul på en del steder?
Jakttid for hare og rype etter jul er 01.01. – 28./29.02 evt. 15.03. Vi gjør hvert år, i nov/des, en vurdering av viltbestanden. Dersom vi mener den tåler jakt på vinteren, åpner vi tilbudene på jakt på lovlig småvilt. Det blir da lagt ut informasjon på www.inatur.no , og egne tilbud (annonser på inatur) om dette.
expand Spørsmål: Jegeravgift: Hva er jegeravgift?
expand Spørsmål: Jegeravgiftkort: Hva er jegeravgiftkort/jegernummer?
Alle som skal jakte må ha betalt jegeravgift, og på dette jegeravgiftskortet står vedkommende jeger sitt jegernummer.
Alle må oppgi jegernummer når de søker på jakt/kjøper jaktkort.
expand Spørsmål: Jegeravgiftskort: Hvordan får jeg tak i jegeravgiftskort ?
expand Spørsmål: Kontraktsbrudd: Hva er reaksjoner ved brudd på kontrakt?
Standard: Et vedlegg til kontrakt som omhandler overtredelser m.m og påfølgende sanksjoner. Det meste her behandles i Sanksjonsgruppen etter jakt:
1 repr. fra hvert distrikt i Statskog
1 fra Juridisk kontor
1 fra Norges Fjellstyresamband
expand Spørsmål: Opplæringsjakt: Hvor gammel må man være for å bli med på opplæringsjakt ?
expand Spørsmål: Opplæringsjakt: Hvordan gjør vi når ungdom under 16 år skal jakte? Må de ha jaktkort med seg, og hvilken pris skal de ev. betale?
Da er dette å betrakte som opplæringsjakt i.h.t. de bestemmelser som fremkommer i ”Forskrift om utøvelse av jakt og fangst” kap 2, § 6.
http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20020322-0313-002.html#6.
De må ikke betale jegeravgift, og kan jakte på kortet til tilsynspersonen. Det må foreligge en tillatelse fra gunneier om at jeger på opplæring (navn, adresse) jakter på tilsynspersonens kort.

ALTERNATIV:
 • Opplæringsjeger betaler for kortet
 • Opplæringsjeger og tilsynsjeger jakter på en/felles kvote
 • Det skal i tillegg fylles ut en erklæring om opplæringsjakt signert av foreldre/foresatte, tilsynsjeger og rettighetshaver
expand Spørsmål: Opplæringsjakt: Må den som er på opplæringsjakt betale jegeravgift ?
expand Spørsmål: Rev, kåke og annet smårovvilt: Kan det jaktes på kråke og rovvilt?
Vi har et eget jaktkort for rev, kråke, grevling og andre smårovvilt.
expand Spørsmål: Rypejakt i Rypeprosjektet i Grane, Vefsn, Hattfjelldal: ”Nå må vi kjøpe dagskort i tillegg til sesongkortet for å være sikker på å få jakte!”
expand Spørsmål: Rypejakt: Hva ser jeg når jeg kommer inn som jeger og skal kjøpe kort på inatur.no ? Hvilke opplysninger står på salgssiden?.
Salgssiden inneholder opplysninger om aktuelt jakttrykk og kart over området.
expand Spørsmål: Rypejakt: Hvilket jaktkort bør jeg velge i Grane, Hattfjelldal og Vefsn?
expand Spørsmål: Rypejakt: Hvor mange dagskort kan jeg kjøpe i Grane, Vefsn og Hattfjelldal?
Du kan kjøpe dagskort for maksimalt 5 dager om gangen.
expand Spørsmål: Rypejakt: Hvor mange kort finnes det pr. område i Grane, Vefsn og Hattfjelldal?
expand Spørsmål: Rypejakt: Hvordan aktiveres sesongkortene i Grane, Vefsn og Hattfjelldal?
Se fremgangsmåten HER
expand Spørsmål: Rypejakt: Hvordan fungerer det med forsøksfeltene som ligger i Hattfjelldal? Krutfjell og Arefjell? Og hvilke jaktkort gjelder for disse forsøksfeltene?
expand Spørsmål: Rypejakt: Kan jeg jakte i flere kommuner - Grane, Vefsn og Hattfjelldal?
Ja, hvis du har områdekort og/eller dagskort, men ikke samme dag. Du må aktivere kortet for ett og ett felt og en kommune ad gangen. (Ved kjøp av dagskort må det gjøres i flere kjøp – likevel er det ikke mulig å kjøpe mer enn 5 jaktdager om gangen)
expand Spørsmål: Rypejakt: Rypeprosjektet er avsluttet. Hva skjer?
expand Spørsmål: Rypeprosjektet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: ”Dette diskriminerer eldre jegere som ikke har internett”
Nei. For de som ikke har internett så har vi laget et lokalt alternativ: Intersport i Mosjøen, ICA på Trofors og COOP Hattfjelldal. Der får du hjelp til å kjøpe kort. De har lange åpningstider og gir service til de som ikke er på nett.
expand Spørsmål: Rypeprosjektet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: ”Dette er noe Statskog gjør kun for å tjene penger!”
expand Spørsmål: Rypeprosjektet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: ”Hvorfor kan jeg ikke aktivere sesongkortet mitt i dag?”
Dette er ulempen med at vi åpner for kortsalg før jaktstart. Jo lengre før jaktstart vi åpner salget jo mer usikkert er det om jegerne faktisk jakter de dagene de har aktivert kortet for. Da ødelegger de for seg selv og andre ved at de oppholder terrenget, men ikke jakter. Dette er noe vi skal vurdere etter årets sesong.
expand Spørsmål: Rypeprosjektet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: ”Jaktkortet må aktiveres på forhånd og kun for 5 dager, må jeg ha med pc’en på jakt?”
expand Spørsmål: Rypeprosjektet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: ”Jeg vil heve kortet mitt”
Ta kontakt med Statskog så ordner vi det. Siden løsningen er ny og noen føler informasjonen ikke har vært god nok så gjør vi dette enkelt i år.
expand Spørsmål: Rypeprosjektet i Grane, Vefsn og Hattfjelldal: Et sesongkort er ”verdiløst” fordi jeg ikke kan få jakte når jeg vil
expand Spørsmål: Rådyrjakt : Med og uten hund – hvilke datoer og hvorfor?
Alle jegere/jaktlag må tilgang til godkjent ettersøkshund ved jakt etter elg, hjort eller rådyr.
Bukkejakt på rådyr: ikke tillatt med hund
Rådyrjakt: fra 25.09. - 23.12. tillatt med hund dersom ikke annet er spesifisert i tilbudet.
expand Spørsmål: Rådyrjakt: Er rådyr storvilt, eller småvilt?
expand Spørsmål: Rådyrjakt: Kan flere jegere jakte sammen på et rådyr?
Ja. Dersom en person har fått kort og ønsker å ha med seg en jaktkamerat, kan de få jakte mot å betale halve jaktkortpris hver. Dette betinger at de henvender seg til oss slik at vi kan lage en påtegning på det opprinnelige jaktkortet om hvem som har lov til å jakte sammen med hovedkortinnehaver.
expand Spørsmål: Saltsteiner: Kan jegere sette ut saltsteiner?
expand Spørsmål: Skogsfugljakt: Er det tillatt med toppjakt (dvs rifle på tiur med mer)
Der ikke annet står på tilbudet er dette  tillatt. Jegere plikter til å holde seg orientert.
expand Spørsmål: Småviltjakt: Behøver jeg jaktkort for småviltjakt?
expand Spørsmål: Småviltjakt: Må vi kjøpe småviltkort for å jakte på for eksempel rev, grevling, kråke og røyskatt?

 

Nei, da kan du kjøpe et eget jaktkort for smårovvilt . Dette er et årskort som koster kr. 100,-. Det må naturligvis jaktes i hht. gjeldende jakt- og fangsttider. Kortet gjelder ikke på statsallmenning i Midt- og Sør-Norge.  Det ordinære kortet for småviltjakt dekker også denne type jakt, men kun i den perioden jaktkortet er gyldig.
 

expand Spørsmål: Transport Njardarheim: Hva gjør jeg med transport i forbindelse med jakt i Njardarheim?
expand Spørsmål: Utlendinger: Hva kreves av utlendinger som skal jakte småvilt i Norge?
 
De må oppfylle kriteriene for jakt i eget land, og løse norsk jegeravgiftskort. Dette gjøres ved å henvende seg til jegerregisteret i Brønnøysund: http://www.brreg.no/english/registers/hunter/ordering.html
 
expand Spørsmål: Utlendinger: Kan utlendinger jakte småvilt på statsgrunn i Norge?
expand Spørsmål: Villreinjakt: Har Statskog tilbud om slik jakt?
Det er tilbud for enkeltjegere på 1 dyr (alternativt 2 dyr ved tildeling av simle for da følger det ofte med 1 kalv). I Njardarheim er det lagjakt med maks antall jegere for en begrenset periode i et avgrenset jaktfelt inkl. husvære.
expand Spørsmål: Villreinjakt: Når kan du jakte villrein?


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no