Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Jaktkort smårovvilt - unntak og jakttider
Kråke Foto: Terje Kolaas

Jaktkort smårovvilt - unntak og jakttider

Det er visse unntak for Statskogs jaktkort for smårovvilt på Statskogs eiendom.


Unntak for jaktkortet i områder med Statskogs eiendom

I sameier og utmarkslag - og foreninger der Statskog er i mindretall som grunneier (en grunneier av flere),  kan det være at jaktkortet for smårovvilt; rødrev, kråke, grevling, mink og mår osv ikke kan benyttes. Det arbeides for å få til gode avtaler også her, men inntil videre er det viktig at jegere tar kontakt med Statskog for å avklare hvordan dette fungerer i slike spesifikke områder før du drar på jakt.

For spørsmål, ta kontakt med:

 

 Friluftstorget i Statskog
 E-post friluftstorget@statskog.no
 Tlf 07800 - tast 1

 

 

Statsallmenningene i Sør-Norge

Det er ikke anledning til å benytte jaktkortet for rødrev og annet smårovvilt i statsallmenninger. Statsallmenningene  styres etter fjellova  og jakten administreres av de lokale fjellstyrene.

 

Jakttider

 

Art Jakttider fra Lovdata Geografi
Rødrev 15.07. - 15.04. Hele landet
Grevling 21.08. - 31.01. Hele landet
Røyskatt 21.08. - 15.03. Hele landet
Mår 01.11 - 15.03. Hele landet
Kråke 15.07. - 31.03. Hele landet
Ravn 10.08. - 28./29.02. Hele landet med unntak av Troms og Finnmark (10.08. - 15.03)
Skjære 10.08. - 28./29.02. Hele landet
Villmink 01.04. - 31.03.  Hele landet
Nøtteskrike 10.08. - 28./29.02 Fredet i Nordland, Troms og Finnmark, ellers hele landet
Mårhund 01.04. - 31.03.  Hele landet

 

 


 
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no