Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Rypeprosjektet 2006-2011
Fjellrypestegger-vinter Foto: Jim Tovås Kristensen

Rypeprosjektet 2006-2011

Rypejakt er en kjær aktivitet for opp mot 70 000 jegere i Norge. Jakta genererer inntekter for rettighetshavere, lokalsamfunn og forretningsliv. Forvaltningen er likevel i stor grad basert på tilfeldig kunnskap.

Rypeprosjektet ”eies” av Norskog og Statskog. Prosjektet gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (prosjektledelse), Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Rypeprosjektet er nå avsluttet. Hva skjer?

Rypeforvaltere mangler kunnskapsbaserte praktiske råd for en målrettet forvaltning av rypebestander i ulike terreng med forskjellige rypetettheter. I dette prosjektet bruker vi jaktterreng som studieenheter for å utvikle gode forvaltningsmodeller.   Dette gjør vi ved å studere ryper, jegere og forvaltning.

 

Kunnskapen er samlet i en rypeforvaltningsbok som er tilgjenglig for forvaltere og jegere til glede for alle med interesse for ryper. Boka er gitt ut på Cappelen Damm forlag og kan bestilles på nett. (Cappelen.no).

Rypejegern Foto: Christian SletengenStatskog har som hovedmål blant annet å legge til rette for:

Allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv

Å skape og å sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom rasjonell og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, kapital og areal

Å øke egen og andres verdiskapning i tilknytning til eiendommene

Gjennom å øke kunnskapen og etter hvert kompetansen om forvaltning av rypene vil vi i langt større grad enn nå oppfylle disse nasjonale hovedmålene, samt bidra til å øke andre rettighetshaveres og grunneierlag/utmarklags og jegeres kompetanse.

 


Les mer om rypeprosjektet på norskog.no
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no