Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Rypekvoter
Rypefangst Foto: Tor Gunnar Faye

Rypekvoter

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene blir satt med bakgrunn i takstresultatene. For statsallemenningene gjelder egne bestemmelser om kvoter.
Region Dagskvoter 2015/2016
Troms og Ofoten

6 ryper per jeger per dag 
1 skogsfugl per jeger per dag​

Nordland (Salten og Helgeland)


Endring i jakttid for fjellrype i Nordland sesongen 2015 (MyNewsdesk)​

Oppdaterte rypekvoter per 10. september

Fjellrype
NYTT: Jakttida utvides til også å gjelde i perioden fra 1. oktober.  Det vil si jakttid for fjellrype fra 
10. september til 23. desember.

2 fjellryper per jeger per dag (i perioden 1. oktober – 23. desember).  

Lirype og skogsfugl
Tidligere vedtak opprettholdes. Jakttid 10. september – 30. september
2 ryper pr jeger per dag 
1 skogsfugl per jeger per dag
Fredning av brunfugl* 

Jakt på lirype og alle skogsfuglartene (orrfugl, storfugl og jerpe) er tillatt i perioden 10.-30. september.

Generell sesongkvote: 6 ryper per jeger per sesong uavhengig av art. 3 skogsfugl per jeger per sesong. 

Statskog vil løpende vurdere om jaktpresset på fjellrype i enkelte utsatte områder kan bli for høyt, og i så fall kunne stenge for jakt på fjellrype på kort varsel.

Nord- og Sør-Trøndelag​ og Møre
Bogn friluftsområde: 
2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per jaktdag
Ingen kvote på jerpe
Fredning av brunfugl*
 
Namsskogan og Gjersvik:
2 liryper og 1 fjellrype per jaktdag
1 skogsfugl per jeger per jaktdag
 
Namdalseid:
To ryper per dag per jeger. Maks uttak av en skogsfugl/storfugl per dag per jeger. Røya er totalfredet.​

Nærøy:
2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per jaktdag
Ingen kvote på jerpe
Fredning av brunfugl*
 
Snåsa:
3 ryper per jeger per jaktdag
2 skogsfugl per jeger per dag 
Fredning av brunfugl* 

Rissa – Holvatnet:
2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per jaktdag 
Fredning av brunfugl* 

Statsskogene på Røros:
Ryper og skogsfugl er fredet 
Øvrige ingen begrensinger

Midtre Gauldal:
Kvotene kommer 1. september
 
Øvrige eiendommer:
1 rype per jeger per jaktdag
1 skogsfugl per jeger per jaktdag
Fredning av brunfugl*.  
 
 
Sør-Norge
Ljørdalen
Rype og skogsfugl er fredet, øvrig småviltjakt ingen begrensninger

Gravberget
1 skogsfugl pr jeger per dag, max 3 per jeger pr sesong. Brunfugl* er fredet

Regionfeltet
1 skogsfugl pr jeger pr dag, max 3 per jeger pr sesong. Brunfugl* fredet. Lirype er fredet 

Vestre Trysil / Tørberget / Høljedalen: 
1 skogsfugl per jeger per dag, max 3 per jeger pr sesong. Brunfugl* fredet.

Andrå / Kvitåsen /Grøndalen: 
1 skogsfugl eller lirype per jeger pr dag, max 3 per jeger pr sesong. Brunfugl* fredet

Løten / Stensåsen: 
1 skogsfugl pr jeger per dag, max 3 per jeger pr sesong. Brunfugl* fredet

Nes Hjemskog / Seterskog i Grue /Berg skog i Nord-Odal: 
1 skogsfugl per jeger per dag, max 3 per jeger per sesong. Brunfugl* fredet

Husuberget: 
1 skogsfugl per jeger pr dag, max 3 per jeger per sesong. Brunfugl* fredet

Gruset: 
1 skogsfugl per jeger per dag, max 3 per jeger sesong. Brunfugl* fredet

Evenstadlia: 
Skogsfugl er fredet, øvrig småviltjakt ingen begrensninger. 

Børresen / Finnemarka: 
1 skogsfugl pr jeger per dag, max 5 skogsfugl per jeger per sesong. Det henstilles om å spare brunfugl*

Sølvverket: 
1 skogsfugl per jeger per dag, max 5 skogsfugl per jeger per sesong. Det henstilles om å spare brunfugl*

Gjerstad / Brødsjø / Henneseid /Snøås: 
1 skogsfugl per dag, max 5 skogsfugl per jeger per sesong. Brunfugl* er fredet, samt jerpe og li-rype er fredet

Tinn eiendommene: 
1 skogsfugl eller 1 lirype per jeger per dag, max 3 per jeger pr sesong. Brunfugl* er fredet

Haukeli / Svandalsflona: 
1 rype per jeger pr dag, max 5 ryper per jeger per sesong. 

Varaldskogen / Kongsvinger JFF: 
1 skogsfugl per dag, max 3 per jeger per sesong. 
Røy er fredet. Det tillates ikke jakt med rifle. Kortsalget er stoppet

Oppdal / Oppdal JFF: 
Ryper er fredet. Ingen jakt.

Kongsvoll: 
Sesongkort fra 1.okt med sesongkvote. 
13 kort med en sesongkvote på 10 ryper per kort

Stroplesjødalen / Sæterskogen: 
1 rype per dag, max 3 per jeger pr sesong

Hjerkinn fjellstueutmål: 
Rype og orrfugl er fredet. 
Øvrig småviltjakt ingen begrensninger.


Øvrige eiendommer: 
1 fugl per jeger per dag. 
Det henstilles om å spare brunfugl*

orrhøne og røy (hunnfugler)

 

 

Se samletall rype og skogsfugltaksering Statskog 2015 kommer her (pdf)

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Statskog Friluftstorget tlf. 07800 (tast 1)  eller friluftstorget@statskog.no

Oppdatert 03.08.2015​​​​​​​​​​​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no