Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Rypekvoter
Rypefangst Foto: Tor Gunnar Faye

Rypekvoter

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene blir satt med bakgrunn i takstresultatene. For statsallemenningene gjelder egne bestemmelser om kvoter.
Region Dagskvoter 2016/2017
Troms og Ofoten

To liryper per jeger per dag
To fjellryper per jeger per dag 
En skogsfugl per jeger per dag​
Brunfugl* er fredet

Jakt fra 10.september. 

Ev. vinterjakt blir besluttet etter en evaluering sammen med brukergrupper i november.

Nordland (Salten og Helgeland)Helgeland nord:
Rana, Rødøy og Hemnes


Helgeland sør:
Brønnøy, Vefsn, Grane og Hattfjelldal

Indre og ytre Salten
Jaktfelt: ​Semska/Stødi, Sundsfjord, Balvatnet Fauske/Saltdal, Kjemå, vest for E6 på Saltfjellet. 

To ryper per jeger per dag, derav maksimalt 1 lirype

En skogsfugl per jeger per dag 
Brunfugl* er fredet

Jakt fra 10. september - 23.desember. 

Ev. vinterjakt blir besluttet etter en evaluering sammen med brukergrupper i november.fugl er fredet.

Øvrige jaktfelt i Salten
Tre ryper per jeger per dag, derav maksimalt to liryper
En skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet 

Ev. vinterjakt blir besluttet etter en evaluering sammen med brukergrupper i november.

Helgeland nord
Tre ryper per jeger per dag, derav maksimalt to liryper
En skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Ev. vinterjakt blir besluttet etter en evaluering sammen med brukergrupper i november.

Helgeland sør
To ryper per jeger per dag, derav maksimalt en lirype
En skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Ev. vinterjakt blir besluttet etter en evaluering sammen med brukergrupper i november.

Nord- og Sør-Trøndelag​ og Møre
Bangdalen/Klinga
En rype og en skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Jakt fra 10.september - 23.desember.
 
Namsskogan
To ryper per jeger per dag hvorav maksimalt en kan være lirype
En skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* fredes
 
Møre
En rype eller en skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Jakt fra 10.september - 23.desember. 

Røros
To ryper per jeger per dag 

Sesongens lengde blir vurdert etter at regulert periode er over. Ev. begrensning i kortsalg blir også vedtatt da.

Kongsvoll
Sesongkort og kvote er ikke klar enda
 
Stroplesjødalen
En rype per jeger per dag

Hjerkinn Fjellstueutmål
En rype eller en orrfugl per jeger per dag
Brunfugl er fredet

Oppdal/Oppdal JFF
To ryper per jeger per dag
 
Sør-Norge
Andrå / Kvitåsen /Grøndalen
En rype eller en skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Gravberget
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Ljørdalen
En rype eller en skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Drevfjellet i Ljørdalen
Egen kvote for dette området. Ikke klar enda.

Varaldskogen
Kommer senere. Kvota var ikke klar da pressemeldingen gikk i trykken.

Finnemarka
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Sølvverket
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Gjerstad
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Njardarheim

Tinn jaktfeltene
To skogsfugl eller en rype og en skogsfugl per jeger per dag Brunfugl* er fredet

Husuberget
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Gruset
To skogsfugl per jeger per 
Brunfugl* er fredet

Løten/Stensåsen
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Regionfeltet
To skogsfugl per jeger per dag eller en skogsfugl og en lirype per dag
Brunfugl* er fredet

Øvrige skogeiendommer
To skogsfugl per jeger per dag
Brunfugl* er fredet

Øvrige fjelleiendommer
En rype per jeger per dag


* brunfugl = orrhøne og røy (hunnfugler)

 

 

Se samletall rype og skogsfugltaksering Statskog 2​016 (pdf)​

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Statskog Friluftstorget tlf. 07800 (tast 1)  eller friluftstorget@statskog.no

Oppdatert 26.08.2016​​​​​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no