Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Rypekvoter
Rypefangst Foto: Tor Gunnar Faye

Rypekvoter

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene blir satt med bakgrunn i takstresultatene.
Region Dagskvoter
Troms og Ofoten

5 ryper per jeger per jaktdag, uansett art.

1 skogsfugl per jeger per jaktdag, maksimalt 5 skogsfugl i sesongen.

Nordland (Salten og Helgeland)

5 ryper per jeger per jaktdag, uansett art.

1 skogsfugl per jeger per jaktdag, maksimalt 5 skogsfugl i sesongen.
Nord- og Sør-Trøndelag​
Bangdalen
3 liryper og én skogsfugl per jaktdag.
Fredning av brunfugl, som i fjor. 

 

Øvrige kvoter er ennå ikke satt. De offentliggjøres innen 3. september.

Sør-Norge
 
Gjerstad
3 skogsfugl per jeger per jaktdag
 
Sølvverket
inntil 3 skogsfugl per jeger per jaktdag
 
Børresen / Finnemarka
3 skogsfugl per jeger per jaktdag
 
Ljørdalen
skogsterreng: inntil 2 skogsfugl per jeger per jaktdag
rypeterreng: inntil 2 ryper per jeger per jaktdag
 
Rendalen
2 skogsfugl per jeger per  jaktdag, inntil 2 ryper per jeger per jaktdag
 
Gravberget
3 skogsfugl per jeger per dag
 
Dovre/Hjerkinn
2 ryper pr jeger per jaktdag
 
Kongsvold
egen kvote kommer i løpet av uken (5. september)
 
Øvrige eiendommer/jaktfelt i Sør-Norge
2 skogsfugl og 2 ryper per jeger per jaktdag

 

 

Se samletall rype og skogsfugltaksering Statskog 2014 (pdf)

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Statskog Friluftstorget tlf. 07800 (tast 1)  eller friluftstorget@statskog.no

Oppdatert 02.09.2014
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no