Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Lisens- og kvotejakt på rovvilt
Foto: Istockphoto.com_Alleyn

Lisens- og kvotejakt på rovvilt

Statskog tillater jakt på store rovdyr på sine areal i tråd med norsk rovviltforvaltning.Statskog SF gir grunneiers tillatelse til lisensfelling av bjørn, ulv og jerv på eiendommene hvor Statskog er grunneier og administrerer og forvalter jakta. Dette gjelder ikke statsallmenning. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gjeldende lisenskvote for det aktuelle området. 

For kvotejakt på gaupe gir vi grunneiers tillatelse gjennom:

  • småviltkort
  • smårovvilt kort
  • storviltkontrakt

Jaktkort, storviltkontrakt eller lisens skal være gyldig for det område og tidsrom /jaktår det drives lisensjakt eller kvotejakt. Tillatelsen gjelder inntil Statskog SF som grunneier, bestemmer noe annet. Det er jegerens ansvar å sette seg inn i gaupekvoten for det aktuelle området.

For statsallmenningene henvises til Forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning  (Lovdata.no FOR 2004-03-08 nr. 515), hvor fjellstyrene (fjellstyrene.no) forvalter og administrerer jakt.

 

Organisering av lisensfelling og kvotejakt


Norge er inndelt i åtte regioner i forbindelse med organisering av lisensfelling og kvotejakt. For å få oppgitt jaktområde og kvote, ta kontakt med gjeldende fylkesmann som adressat / sekretariat - se Fylkesmannen.no

 

 

Kontaktperson for lisensjakt/-felling og kvotejakt rovvilt i Statskog
 

Kjell Bratlien
Seniorkonsulent

Tlf: 07800
Mobil: 906 46 357

E-post                                                                                             


​ ​​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no