Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Jegeravgift på nett

Jegeravgift på nett

Alle som skal drive jakt eller fangst må løse jegeravgiften. Avgiften gjelder hele landet, og uansett grunneierforhold. Jegeravgiften gir ikke rett til å drive jakt, men er et vilkår for å kunne løse jaktkort.
  • Nye jegere/førstegangsjegere må avlegge jegerprøve (miljødirektoratet.no) for å komme inn i Jegerregisteret (www.brreg.no)
  • Jegere som har løst jegeravgift er registrert i Jegerregisteret og får automatisk tilsendt nytt kort fra registeret i Brønnøysund etter endt jaktsesong
  • Utenlandske borgere bosatt i utlandet får tilsendt norsk jegeravgiftskort ved å sende dokumentasjon på tidligere jaktutøvelse, og/eller lisens tilsvarende den norske jegeravgiften til Jegerregisteret i Brønnøysund


 

Interne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no