Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Viltforvaltning
Opplæringsjakt på villrein i Njardarheim Foto: T.J Tveito

Viltforvaltning

Statskogs viltforvaltning er basert på å sikre allmennhetens tilgang til jakt innenfor bærekraftig bruk av ressursene og bevaring av det biologiske mangfoldet. Høstingen av naturens overskudd skal gjøres gjennom tilrettelegging , og på en måte som sikrer allmennhetens interesser.

Vi arbeider for å fjerne barrierer som kan virke begrensende for allmennhetens muligheter for utøvelse av jakt.

Eksempler på slike barrierer kan være:

  • Mangel på jakterfaring og kurstilbud
  • Helsehindre
  • Manglende sosialt miljø og noen å lære av
  • Dårlige muligheter for jaktutøvelse i nærmiljøet


Vi  tilrettelegger for allmennhetens tilgang til jakt bl.a. ved:

  • Alle jakttilbud  legges ut på www.inatur.no
  • ½ pris på jaktkort for ungdom under 20 år
  • Stimulere og legge til rette for å få  flere kvinner og ungdom til å jakte
  • Stimulere og tilrettelegge for opplæringsjakt for 14 – 16 åringer
  • Opplæringsjakt på småvilt, elg og villrein
Interne lenkerInatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no