Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Dovre kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0511V0001 Dovre Elgutvalg120620130120000000120%
Sum 0620130120000000