Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Rendalen kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0429V00070432 Andrå og Grøndalen mm Rendalen i TRÅ189043200180000000180%
0429V00070432 Osdalen viltstellområde i TRÅ210100002000000020%
0429V00070432 Sjøli viltlag i TRÅ114032100100000000100%
0432V0005 Rendalen Vest110700300100000000100%
Sum 14785600400000000