Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Stor-Elvdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0430V0012 Trønnes Westgård utmarksområde310101003000000030%
0430V0013 Messelt Utmarksområde 431801071380560000000560%
Sum 1901171480590000000