Jaktår: Kalenderår: Art:
Vald for Stor-Elvdal kommune
Gr.
kvote
TildeltSkuttTotal
ValdKalvUngdyr1,5 år Oks1,5 år KuEldre OkseEldre KuFritt dyrSumOksekalvKukalv1,5 år Okse1,5 år KuEldre OkseEldre KuSumRestFellingsprosent
0430V0012 Trønnes Westgård utmarksområde200100001000000010%
0430V0013 Messelt Utmarksområde 621901081480590000000590%
Sum 1901181480600000000